Artikler

Kommunale ledere skal forberede sig på smalhals i 2023

Økonomien for især kommunerne i 2023 ser ’udfordrende’ ud, vurderer HK Kommunals økonom, Caspar Holm Andersen. Vi hører hans bud på hvorfor, og kommunal leder John Øllegaard om konsekvenserne og om, hvordan de bedst kan håndteres.

Tværfaglig supervision sikrer, at vi trækker på samme hammel

Et rum at komme i dybden med en vanskelig sag i. Et sted at udvikle et fælles sprog og tværfaglig forståelse for vordende, sårbare familiers udfordringer. Og en unik mulighed for at skabe fælles fodslag og en rød tråd i tidlig opsporing og indsats. Sådan beskriver tre fagpersoner udbyttet af tværfaglig supervision i Furesø Kommunes Sundhedspleje.

Robotter og design kan gøre bureaukrati til hænder

Kan offentlige ledere aktivt gå nye veje for at løse opgaverne i en tid med personalemangel? Robotter, design og fleksible vagtplaner. Ideerne flød på debatmøde med kommuner og regioner.

Derfor er konfrontationer god ledelse

Som leder skal du øve dig i at tage konfrontationer, fordi de er nødvendige for at skabe forandringer. Og fordi de viser dine medarbejdere, at du interesserer dig for, hvad de laver, og hvordan de kan bidrage til at løse problemer og udvikle organisationens opgaver og produkter, lyder opfordringen fra forfatter Birgitte Nortvig.

Svend Brinkmann: Ledere har nøglen til den fleksible arbejdsplads

Debatten om den fleksible arbejdsplads har for alvor fæstet rod med nye ønsker og krav til større individuel frihed til at tilrettelægge sin tid og opgaver. Men der er en fare for, mener professor i psykologi Svend Brinkmann, at det bliver mere varm retorik end kølige realiteter. For skal vi flytte os, er det lederne, der med retten til at organisere arbejdet må gå forrest.

Har du talt med din administrationsbachelor i dag?

Eller måske har I ikke en ansat hos jer? Muligvis ved du slet ikke, hvad vi taler om? I begge tilfælde er der i givet fald god grund til at læse videre. Administrationsbachelorer kender nemlig kommunerne og kan bestride både drifts- og udviklingsopgaver.

Ny uddannelse for ledere i psykisk arbejdsmiljø

Som leder spiller du en vigtig rolle i arbejdet med organisationens psykiske arbejdsmiljø. Hvordan du bedst griber det an, og hvilke håndtag du kan skrue på, er fokus i en ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere.

Vi har taget arbejdslivets grundstrukturer op til debat

Det nye, fleksible og hybride arbejdsliv kræver mod, tillid og åbenhed hos både ledere og medarbejdere i en fælles søgen efter løsninger, der skaber glæde i arbejdslivet, fastholder arbejdsfællesskabet og løser kerneopgaven. En ny publikation fra Chefgruppen sætter fokus på ledelse af det hybride arbejdsliv.

Vær den chef, der får dine medarbejdere til at vokse

Er du en multiplier eller formindsker? Multiplier-lederen får det bedste frem i medarbejderne og kan mere end fordoble deres engagement og værdi for organisationen, mens formindskeren gør det modsatte, skriver den prisvindende forfatter Liz Wiseman i sin bog Multipliers. Ledelsesekspert Christian Ørsted hjælper med at navigere i begreberne og adfærden bag.

Vi må lære at udholde ubehaget ved afsavn

Ligesom vi må lægge charterferien med fly på hylden, hvis vi vil bidrage til et mere bæredygtigt klima, skal vi forlade vores overoptimisme og forestilling om uendelig effektivisering og vækst i velfærd. Den er hverken bæredygtig eller realistisk, men udpiner både ledere og medarbejdere, som ikke har en reel chance for at levere det, de bliver bedt om, skriver lektor Susanne Ekman, RUC, i en ny bog.