Artikler

Arbejdsmiljø: Hvordan tackler vi markante borgere?

Borgernes forventninger til den offentlige velfærd matcher ikke altid, hvad det offentlige reelt har mulighed for at levere. Hos mange borgere skaber det frustrationer, som går ud over blandt andre socialrådgivere. Hvem er de frustrerede borgere? Hvordan kan vi forstå deres adfærd, og hvordan møder vi dem professionelt? Det kommer to eksperter med deres bud på.

Guiden: Træk tempoet ud af arbejdet

Jo vildere og mere komplekse problemer, man arbejder med, desto større behov har man for at udforske mulige vinkler og perspektiver med kollegaernes hjælp. Det giver en bedre begrundet praksis, siger Leif Tøfting Kongsgaard, ekspert i refleksiv sparring. Læs artiklen på socialraadgiverne.dk

Foto er AI-genereret med Midjourney

Lego-støttet projekt udvikler kvaliteten i dagtilbud – nu inviteres flere kommuner med

Mange kommuner har stort fokus på at udvikle den pædagogiske indsats for de yngste børn, men det er en svær opgave, viser erfaringer. Derfor inviterer projektet Fælles om børnene nu kommuner til gratis at deltage i et forløb, hvor de kan udvikle kvaliteten i deres dagtilbud ved at teste viden og metoder, som understøtter dem i at skabe resultater på dagtilbudsområdet.

“Det ville jeg gerne have vidst som ny leder”

Bogaktuelle Lilian Mogensen og lederne Thomas Kirk Vilsbøll og Figen Cayan deler erfaringer om det første lederjob.

Mit bedste og værste møde med min socialrådgiver

Hvad er der på spil i mødet mellem socialrådgiver og borger – og hvordan kan vi fremme en mere tillidsskabende praksis? Wiliam Korte, Thomas de Oliveira og Dorthe Aagaard er tre borgere, som ærligt fortæller om deres bedste og værste oplevelse med deres socialrådgiver.

Ledelsesforsker Søren Voxted

Bæredygtig ledelse: Er et kollaps nødvendigt?

Verdens ledere står med gigantiske udfordringer: De skal løse klimakrisen, skabe grøn omstilling, håndtere mistrivsel og stress og navigere i en rivende teknologiske udvikling. Kræver det en gennemgribende nytænkning af ledelse – eller måske ligefrem et decideret kollaps for at redde verden? Nej, mener forskere. Der er masser af guld at hente i de seneste 200 års ledelsesteori og -praksis.

Sådan håndterer du den svære afskedigelse

Hvordan ville du selv foretrække at blive fyret? Det spørgsmål er relevant at tænke over, hvis du som chef skal afskedige medarbejdere. For det er ikke årsagen til afskedigelsen, men måden den bliver gennemført på, som lever videre i organisationen. Erhvervspsykolog Thomas Rosenberg giver gode råd til processen før, under og efter.

Forbered dig så godt som muligt på administrative besparelser

Regeringen har besluttet, at kommuner og regioner skal spare tre milliarder kroner på administrationen frem mod 2030, og det vil desværre også ramme HK’erne, vurderer Caspar Holm Andersen, økonom i HK Kommunal. Han anbefaler, at ledere og chefer holder sig godt informeret om, hvad der rør sig internt i deres organisation for at være så godt forberedt som muligt.

pia alsgaard og anders fløjborg

”Skal jeg være HK’er eller socialrådgiver hele mit liv?”

Det spørgsmål stiller nogle medarbejdere i din organisation utvivlsomt sig selv – og nogle har måske lyst til at prøve kræfter med ledelse. Det forpligter ledere og chefer til at spotte, træne og udvikle morgendagens ledere, mener Pia Alsgaard og Anders Fløjborg fra lederforeningerne i HK Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening.

Hvornår er du færdiguddannet som leder?

Offentlige ledere er generelt veluddannede. Det slog Ledelseskommissionen fast allerede i 2018. Og det blev bekræftet, da VIVE på vegne af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i 2021 gennemførte et eftersyn af de offentlige lederuddannelser. Det viste bl.a., at en høj andel af de offentlige ledere har en diplom og/eller en master i ledelse. Især er tilgangen til master-uddannelsen steget de senere år.