Kategori: Topledelse på tværs

Tværgående samarbejde er smitsomt – også vertikalt

Topledere har stor betydning for at vise vejen i bestræbelserne på at skabe sammenhæng på tværs, bekræfter professor Kurt Klaudi Klausen fra Syddansk Universitet og professor Christian Bøtcher Jacobsen fra Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet.

”I det tværgående samarbejde kan man ikke altid gå hjem med det største stykke lagkage”

Som direktør har Gitte Østergaard siddet for bordenden på et solidt mandat fra kollegerne i direktionen, siden dagsordenen om strategisk tværgående sundhed i Odense Kommune blev vedtaget i 2016.

Vi investerer alle mere, end vi er forpligtet til

Da de formelle strukturer ofte ikke slår til, bruger hospitalsdirektør Thomas Balle Kristensen fra Hospitalsenhed Midt dialogen og de gode samarbejdsrelationer til at binde trådene sammen på tværs og give plads til nye tværsektorielle løsninger.

I det tværkommunale samarbejde er bordet rundt – med en dagsorden om fællesskab

Et samarbejde om et fællesfinansieret botilbud på tværs af 29 kommuner kræver ikke blot vedholdenhed og tålmodighed.

Direktøren tager ansvar for søjlebudgettet i samarbejde på tværs

Kommunaldirektør Lasse Jacobsen har taget den kurssættende rolle på sig for sammen med resten af direktionen i Viborg Kommune at sikre, at organisationen kunne arbejde sammen om nye tværgående indsatser og løsninger til gavn for borgerne.