Lego-støttet projekt udvikler kvaliteten i dagtilbud – nu inviteres flere kommuner med

Foto er AI-genereret med Midjourney

Mange kommuner har stort fokus på at udvikle den pædagogiske indsats for de yngste børn, men det er en svær opgave, viser erfaringer. Derfor inviterer projektet Fælles om børnene nu kommuner til gratis at deltage i et forløb, hvor de kan udvikle kvaliteten i deres dagtilbud ved at teste viden og metoder, som understøtter dem i at skabe resultater på dagtilbudsområdet.

Læs artiklen på komponent.dk

Foto er AI-genereret med Midjourney