“En stærk stemme til lederne”

FTF's Lederråd

FTF’s Lederråd har nu et halvt år på bagen, og formand Claus Hjortdal trækker i det nyeste nummer af Dansk Socialrådgiverforenings Ledernyt fokusområder og visioner op for rådets arbejde, hvor blandt andet ledernes arbejdsmiljø er på dagsordenen.Ledernyt #2 fra Dansk Socialrådgiverforening – et elektronisk nyhedsbrev til foreningens ledermedlemmer, er udkommet i dag. Jeg har skrevet artiklerne, blandt andet et interview med Claus Hjortdal, til daglig formand for Skolelederforeningen, men også formand for FTF’s Lederråd, som blev nedsat i efteråret.

Vi hører kun to af stemmerne

– Der er tre parter, som spiller en rolle, når vi skal have arbejdsmiljøet ud i virkeligheden – arbejdsgiverne, medarbejderne – og lederne. Men det er kun de to af stemmerne, vi hører, og som regel kun om medarbejdernes arbejdsmiljø. Der mangler en stemme fra lederne. Det er et eksempel på, hvorfor der er brug for et lederråd på FTF’s område, som jo er en vigtig del af det organisatoriske landskab, når det gælder løn- og ansættelsesforhold på både det offentlige og private felt. Ledernes arbejdsmiljø er et af de emner, vi vil arbejde for, og lederrådet er en god mulighed for at få indflydelse – blive set og hørt og dermed sikre alle ledere i FTF en stærk stemme.

Nyt råd bredt sammensat

Sådan siger Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og nyvalgt formand for FTF’s Lederråd, som blev nedsat sidste efterår. Rådet består af ledere, som er valgt i en af FTF’s medlemsorganisationer, blandt andet Dansk Socialrådgiverforening. Lederrådet har også nedsat et forretningsudvalg, hvor Anders Fløjborg, formand for DS’ Ledersektion, er valgt ind sammen med formændene for ledersektionerne i BUPL og Dansk Sygeplejeråd samt formanden for Politilederforeningen.

Lederne kan nuancere debatten

Et andet vigtigt ben i det nye lederråds kommissorium er at kvalificere beslutninger på de områder, FTF arbejder med, pointerer Claus Hjortdal.

– Det gælder fx Trepartsforhandlingerne, hvor vi som ledere jo sidder på nogle kerneområder, blandt andet integration af flygtninge i kommunerne, men også områder som det ’gode arbejdsliv’, styringsmekanismer og – paradigmer, fx New Public Management, som vi gerne vil væk fra til i højere grad at tale om faglig og fagprofessionel ledelse. Vi mener, at vi som ledere kan nuancere dialogen og debatten på nogle af de her felter.

Læs hele interviewet med Claus Hjortdal her.

Eller se nogle af de andre historier, blandt andet mere om ledernes arbejdsmiljø – tabu eller tiltrængt eftersynher.

 

FTF's Lederråd