Børns smag er en vigtig ressource

Kost- & Ernæringsforbundets fagblad

Og derfor skal den tages alvorligt, udvikles og bruges til læring. Det at turde smage på noget nyt og udvikle sin smag kan overføres til andre kompetencer hos børnene, siger Danmarks første professor i madkundskab i et interviewet til Kost & Ernæringsforbundets fagblad, jeg har skrevet.

Børn har integritet fuldstændigt ligesom voksne. Det gælder også deres smag − hvad de kan lide og ikke lide, og derfor skal smagen tages alvorligt. Børn skal ikke snydes, tvinges eller manipuleres til at smage eller spise noget bestemt for at lære at kunne lide det, eller bare fordi det er sundt.

Børns smag er en ressource

− Børns smag skal ses som en ressource i stedet for en barriere, som lige skal overvindes, så de spiser det, de voksne synes, de skal. De voksne skal ud af børnenes tallerken.

Så markant er budskabet fra professor Karen Wistoft fra Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet. Hun er nyudnævnt professor (MSO) i madkundskab − Danmarks første af slagsen. Hun leder også centeret Smag for Livet og har sammen med kollegaen Jonatan Leer samlet eksisterende forskning og litteratur om børns smag og smagspædagogik i publikationen ”Mod en smagspædagogik” som et led i centrets forskning.

Smag er en motor i læring

Ifølge Karen Wistoft fungerer smag som en ‘driver’ eller motor, der former børns nysgerrighed og kan hjælpe dem til at overskride grænser, og dermed bliver smag en mulighed for at udvikle sig. Også derfor er der grund til at interessere sig for børns smag.

− Smag kan fungere som en dømmekraft for de valg, børnene lærer at træffe og allerede træffer. For hvis man tør overskride grænser her, kan det overføres til andre områder. Det hører vi fra forældrene til de børn, vi følger i et projekt med skolehaver (Haver til maver, red.). De oplever mange eksempler på, at børnene tør noget mere i andre sammenhænge, fordi de har turdet smage på noget nyt. Så ud over at udvide børnenes begreber om smag giver læring gennem smag dem også selvtillid i andre sammenhænge, og den udvikler deres personlige kompetencer.

Læs hele interivewet med Karen Wistoft her.