Ny uddannelse for ledere i psykisk arbejdsmiljø

Som leder spiller du en vigtig rolle i arbejdet med organisationens psykiske arbejdsmiljø. Hvordan du bedst griber det an, og hvilke håndtag du kan skrue på, er fokus i en ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø for kommunale og regionale ledere.

– Vores regionale og kommunale ledere er dygtige og gør det rigtig godt. Men vi kan også se, at behovet for at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø i organisationerne ikke bliver mindre. Og her spiller lederne sammen med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter en afgørende rolle. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi som led i OK21-aftalen lykkedes at få en ny uddannelse for ledere i psykisk arbejdsmiljø på plads. Den viden og de værktøjer, uddannelsen tilbyder lederne, er vigtige i den indsats.

Sådan siger Lene Roed, formand for HK Kommunal, om en ny uddannelse i psykisk arbejdsmiljø til kommunale og regionale ledere, som afvikles i 2023 i både København og Aarhus. Uddannelsen faciliteres af LEAD – enter next level med nogle af landets førende eksperter som undervisere, bl.a. arbejdslivsforsker Malene Friis Andersen.

Fokus også på ledernes egen trivsel

Det glæder også Lene Roed, at ledernes eget psykiske arbejdsmiljø og trivsel er et særligt fokuspunkt i uddannelsen.

– Jeg er overbevist om, at ledere, som trives, er bedre ledere for medarbejderne. Det er også vigtigt at huske på, at ledere selv er ansatte i organisationen. Derfor synes jeg, det er vigtigt og rigtigt, at uddannelsen også har ledertrivsel i fokus, siger hun.

En dugfrisk medlemsundersøgelse i HK Kommunal viser, at godt hver fjerde leder (27,4%) i ’meget høj grad’ trives i jobbet, mens stort set lige så mange (26,8%) kun ’i nogen grad’ trives i arbejdet. 40 % trives ’i høj grad’. 84 % af de adspurgte ledere mener, at de er ansat på en attraktiv arbejdsplads. Samtidig oplever mere end halvdelen, at et højt arbejdstempo skaber problemer for deres eget psykiske arbejdsmiljø, mens knap hver fjerde oplever, at stress giver dem problemer. 84 % har dog ikke været sygemeldt pga. stress.

– Jeg føler, at ledernes arbejdsmiljø kan blive glemt lidt, men når alt kommer til alt, så er vi også bare mennesker, der har brug for et godt psykisk arbejdsmiljø, siger en anonym leder i undersøgelsen.

Nye hold i 2023

Den nye lederuddannelse giver en grundlæggende introduktion til, hvad et godt psykisk arbejdsmiljø er, og hvordan det kan gøres operationelt og konkret at arbejde med, bl.a. gennem viden om ressource- og risikofaktorer, som har betydning for både lederes og medarbejderes trivsel.

Uddannelsen har været afprøvet med to testhold i efteråret 2022 med stor tilslutning. Den er målrettet kommunale og regionale ledere med personaleansvar og består af tre hele dage og tre halve netværksdage. Uddannelsesdagene er fra kl. 9-16 og netværksdagene er fra kl. 9–12 eller fra kl. 13-16. Det første netværksmøde vil være fysisk og de efterfølgende to netværksmøder vil være virtuelle.

Datoerne for uddannelsen er ikke offentliggjort endnu, men vil være at finde på hk.dk, når de frigives.

Læs artiklen på HK.dk