Har du talt med din administrationsbachelor i dag?

Eller måske har I ikke en ansat hos jer? Muligvis ved du slet ikke, hvad vi taler om? I begge tilfælde er der i givet fald god grund til at læse videre. Administrationsbachelorer kender nemlig kommunerne og kan bestride både drifts- og udviklingsopgaver.

Der findes knap 2.000 af dem. De har en uddannelse på treethalvt år bag sig og favner både det administrative og akademiske felt. De kan løse opgaver inden for drift, planlægning og udvikling på tværs af fag- og sektorskel, og de kender rammerne i en politisk styret organisation.

Ikke bange for nye opgaver

Så: Sig hej til din administrationsbachelor. Siden de første forlod professionshøjskolerne i 2010 har 1.985 valgt at gå den vej og er efterhånden godt integrerede i de kommunale forvaltninger i hele landet, fortæller Mette de Linde Farrington, uddannelseskonsulent i HK Kommunal.

– Det, vi hører, når vi spørger arbejdsgivere, som har administrationsbachelorerne ansat, er, at de ikke er bange for nye opgaver, de kaster sig over både de ’almindelige’ administrative opgaver inden for fx økonomi og sekretariatsbetjening, men de løser også analyse- og udviklingsopgaver.

Deres profil har med andre ord stor spændvidde, understreger hun.

– De er gode til de projektorienterede opgaver, de kan arbejde på tværs af faggrænser og forvaltningsskel, og under uddannelsen har de fået en forståelse for kommunen som en politisk styret organisation, så de er motiverede for at arbejde i de rammer. Og når vi følger udviklingen i jobopslag, kan vi se, at de bliver mere og mere kendte og efterspurgte. Men der findes også stadig arbejdspladser, som aldrig har hørt om dem.

Kan fastholde HK-stillinger

Ifølge Mette de Linde Farringtoner det vigtigt, at kommunerne prioriterer rette kompetencer til rette opgaver. Her kan administrationsbachelorerne være en vigtig del af løsningen.

– Vi har jo over nogle år set en udvikling i retning af, at ledige HK-stillinger, som over årene er blevet udviklet til en bredere jobfunktion, bliver besat med ansatte på AC-overenskomsten, og samtidig oplever vi et faldende antal kontorelever. Men vi ved også, at demografien betyder, at vi kommer til at mangle arbejdskraft – også indenfor HK-området, hvor gennemsnitsalderen er høj. Her kan administrationsbachelorerne komme i spil.

I dag arbejder administrationsbachelorer inden for et meget bredt felt – fra konsulenter på beskæftigelsesområdet til HR- og lønkonsulenter, økonomi, GDPR, sekretærfeltet, studievejledning og politisk konsulentarbejde og sekretariatsbetjening.

– Og det kan de, fordi uddannelsen er en generalistuddannelse, som er bygget op over nogle grundmoduler, der giver en bred basisfaglighed og -viden om den offentlige sektor med fokus på administration, borgere, kvalitet og innovation. Efterfølgende kan de så spore sig ind på mere specialiserede områder som økonomi, jura, digitalisering, beskæftigelse, vejledning og projektstyring, men også andre relevante fagområder, siger Mette de Linde Farrington.

Prøv en af i praktik

En mulighed er, påpeger hun, i første omgang at ’afprøve’ en administrationsbachelor i praktik.

– De skal i praktik under uddannelsen og kan træde ind stort set alle steder i kommunen, og de skal ikke have løn som praktikanter. Men de skal løse givne opgaver, og laver også et større, selvstændigt analyseprojekt som led i praktikken. Så fra arbejdspladsens side kan man se det som en chance for at få løst nogle af de opgaver, som måske har ligget længe, fx opdatering af personalehåndbogen eller lignende, opfordrer Mette de Linde Farrington.

Se artiklen på HK.dk