Guiden: Vi har flyttet hamsterhjulet ind i vores hoved

Guiden: Vi har flyttet hamsterhjulet ind i vores hoved

Mennesket er ikke designet til at være online 24 timer i døgnet. Men især vores smartphone er blevet til et digitalt universalværktøj, hvor vi kan få alle følelser og behov dækket, og det har hjernen svært ved at sige nej til. Derfor kræver det regler og strukturer at lade være.

”Jeg sender e-mail på skæve tidspunkter af døgnet. Men jeg forventer ikke, at du læser dem og svarer på de samme skæve tidspunkter”.
Sådan kan en chef skrive i sin e-mail-signatur for at vise medarbejderne, at blot fordi man har mulighed for at være online 24/7, er det ikke en forventning eller et krav, at man også er det. Og det er ifølge læge og forfatter Imran Rashid en rigtig god idé. Det vender vi tilbage til.

Smartphonen er vores mentale epicenter
Først skal vi se nærmere på afsættet for, at en chef skriver sådan i en e-mail. Det handler om vores online-adfærd og især den, som finder sted på vores smartphone. For den er ifølge Imran Rashid blevet til fjernbetjeningen til en altomfavnende portal i vores liv.

– Den er epicentret i dit liv, selv om den jo bare er en lille, firkantet ting. Det er her, du tjekker din puls, hvordan du har det, hvordan dem, du kender, har det og så videre.

Vi har, mener han, flyttet hamsterhjulet ind i vores hoved – arbejdet er for eksempel blevet en mental tilstand, hvor vi jagter mål og resultater, som andre typisk har sat op for os.

– Den digitale verden er på en måde en rationel blender for hele vores menneskelighed – alt, hvad der burde tage tid i den virkelige verden, gør du i stedet via en glasskærm. Du kan når som helst håndtere din familie og venskaber gennem ”relationsmanagement-apps” og spise følelsesbolsjer pakket ind i digitalt forventningspapir on demand. Men denne acceleration fjerner friktionen mellem og fordybelsen i mennesker.

For enden af den udvikling, påpeger Imran Rashid, ligger stress og mistrivsel, fordi din hjerne jo blot er et begrænset, fejlcastet arbejdsredskab, som ikke kan følge med i en digitalt accelererende verden.

– Vi skal også være super opmærksomme på, at kerneydelsen mellem mennesker ikke bare bliver en fortyndet tech-udgave. Særligt hvis du arbejder med mennesker, som har brug for hjælp, så skal de kunne mærke dig.

Og så er vi tilbage til chefens e-mail-signatur.

– Mennesket er ikke bygget til de vilkår, som er på de fleste arbejdspladser, hvor hensynet til produktivitet eller profit vejer tungest. Derfor skal arbejdspladsen tydeliggøre, at man ikke arbejder 24/7, bare fordi man kan. Og det er ikke nok at sige: ”I kan jo bare lade være”. Der skal være tydelige regler og strukturer.


Imran Rashid er speciallæge i almen medicin, forfatter og ekspert i digital sundhed. Han mener, at millioner af mennesker verden over er ved at udvikle usunde digitale vaner på grund af systematisk, digital manipulation fra tech-giganter.

Imran Rashid har skrevet flere bøger om forholdet mellem mennesker og teknologi særligt med fokus på behovet for at være bevidst – både online og offline.

Artiklen er udgivet i Dansk Socialrådgiverforening