Centerchef koordinerer op, ned og på tværs: Ingen må føle sig ’alene hjemme’

Centerchef koordinerer op, ned og på tværs: Ingen må føle sig ’alene hjemme’

Koordinering og prioritering fra morgen til aften er blevet hverdag for centerchef Anders Fløjborg, som har ni ledere og 450 medarbejdere på børne-familieområdet i Bornholms Regionskommune under sig.

Organiseringen holder.

Den konstatering kan centerchef Anders Fløjborg, Center for Børn & Familie i Bornholms Regionskommune, gøre efter godt en uge med corona-krise- og distanceledelse. Med ni ledere i direkte reference og 450 medarbejdere er koordinering og prioritering nøgleordene i alle hans vågne timer.

Ledere og chefer blev sendt hjem fredag i forrige uge, men der er stadig medarbejdere på job – i dagtilbud med nødpasning, i opsøgende teams, familiebehandlere og på døgninstitutioner og endnu flere fra hjemmekontoret.

– Min ledelse af ledere er rent på distancen fra min private bolig på Bornholm. Og det er først og fremmest koordinering og besvarelse af rigtig mange spørgsmål hver dag. For den usikkerhed og utryghed, som situationen skaber, stiller nogle helt særlige krav til alle ledere: De skal på den ene side være klare og tydelige i deres kommunikation og sørge for, at opgaverne bliver løst. Og på den anden side sikre sammenhængskraft og fællesskab. Så jeg bedriver både krise- og distanceledelse og bruger en stor del af min dag på at oversætte de meldinger, som kommer fra centrale myndigheder og vores lokale kriseberedskab, til personalelederne.

Fordi børne-ungeområdet har kontaktflader til alle andre fagsøjler i regionskommunen, bruger Anders Fløjborg al sin vågne tid på samarbejdet.

– Jeg har i den første uge arbejdet, fra jeg åbner mine øjne, til jeg lukker dem igen. Jeg har en fysisk liste over opgaver liggende på bordet, som jeg hele tiden prioriterer i. Det meste foregår på mail og i Skypemøder.

Borgerne skal opleve, at de har en fast aftale med en sagsbehandler. Medarbejdere og ledere skal opleve, at de har en fast kontakt til deres chef.
CENTERCHEF ANDERS FLØJBORG, BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

Erfaringen i krisestyring kommer til gavn

Og det er her, Anders Fløjborg kan konstatere, at organiseringen holder.

– Vi har dels et særdeles velfungerende velfærdssamfund og hierarkier, der virker. Og fra min position må jeg også bare sige, at vores organisering holder. Denne første uge har været en lakmusprøve på netop det – og hierarkiet fungerer. De beslutninger, krisestaben har taget, er alle tilpasset og faldet på plads ift. den krise, vi står i.

Konkret betyder det, at Anders Fløjborg let og ubesværet kan komme i kontakt med sine kolleger både horisontalt og vertikalt. Og kan også konstatere, at hans mangeårige erfaring som leder på børneområdet kommer ham til gode.

– Her er krisestyring en normal del af arbejdet med udsatte familier, og derfor er vores socialrådgiver også generelt godt rustet til det. Selvfølgelig er denne situation udenfor kategori, men fagligt set er vi godt klædt på med kompetencer og erfaringer, vi kan bruge nu. Den største udfordring har været at finde og sætte rammerne for arbejdet.

Ringede til alle familier 

En anden positiv erfaring er, at de familier, som er i kontakt med forvaltningen, har håndteret situationen ansvarligt og fornuftigt, fortæller Anders Fløjborg.

– Det første, alle sagsbehandlere gjorde, var at ringe til familierne for at sige, at vi stadig var tilgængelige. Og for give plads til, at familierne kunne dele deres bekymring og utryghed. Alle, som har haft brug for fysiske møder, har også fået det, ligesom vores opsøgende medarbejdere har været i gang – med to meters fysisk afstand. Så alle har forstået situationens alvor. Og det har været afgørende at sikre, at ingen føler sig ’alene hjemme’ – hverken borgere, medarbejdere eller ledere.

Alle skal opleve en fast kontakt

Spørgsmålet om usikkerhed hos borgere og medarbejdere trækker derfor også samme svar hos Anders Fløjborg:

– Systematisk kontakt. Borgerne skal opleve, at de har en fast aftale med en sagsbehandler. Medarbejdere og ledere skal opleve, at de har en fast kontakt til deres chef. Hvordan er selvfølgelig individuel og konkret, men man skal opleve, at man er en del af den løbende kommunikationsstrøm, siger han og gentager:

– Man må ikke føle sig alene hjemme.

Anders Fløjborg er også formand for Ledersektionen i Dansk Socialrådgiverforening.

Artiklen har været bragt på Offentligledelse.dk