Kategori: Offentlig ledelse

3 skarpe til professoren: Gør det en forskel at træne og udvikle lederes kompetencer?

Ledelsestræning har en effekt på den oplevede ledelse hos medarbejderne, slår professor og forsker i offentlig ledelse Lotte Bøgh Andersen fra Aarhus Universitet fast. Og ledelsestræning behøver ikke kun at være i en formel kompetencegivende form. Der foregår også relevant ledelsesudvikling på arbejdspladserne.

Sådan styrker kompetenceudvikling min ledelsespraksis

En diplom- og mastergrad i ledelse er det fundament, mange offentlige ledere står på – ofte suppleret med andre kurser og udviklingsforløb. Og det er både nødvendigt og gavnligt for deres daglige praksis som ledere og chefer, bekræfter tre HK’ere og socialrådgivere, der er gået ledelsesvejen.

”Vi skal spotte og udvikle morgendagens HK-ledere”

Sektionsleder Pia Alsgaard fra Silkeborg Kommune er nyt medlem af HK Kommunals Chefbestyrelse. Hun brænder særligt for at sikre HK’ere i fremtidens offentlige ledelse: ”Vi har både den nødvendige viden og de rette kompetencer til lederjobbet”.

Det er på høje tid, vi taler om ledernes trivsel

Forestillingen om, at for at være leder skal man være af en særlig støbning, og at man selv har sagt ja til et tårnhøjt arbejdspres, er forfejlet. Det bidrager til at undertrykke dagsordenen om, at ledere også har ret til at have et arbejdsliv i balance, mener arbejdslivsforsker Malene Friis Andersen, som dog glæder sig over, at både organisationer og lederne så småt selv tør tale højt om lederes trivsel.

Vi skal begynde at forstå ledelse som en fælles opgave

Ledertrivsel: Knaphed i både økonomiske og personalemæssige ressourcer og en daglig drift, der konstant forandrer sig, presser offentlige ledere. Samtidig er begrænsede ressourcer og løbende udvikling et grundlæggende vilkår, der definerer ledelsesopgaven. I det krydspres skal lederne holde fast i de opgaver, som giver energi og gejst, anbefaler ledelsesekspert Jan Heiberg Johansen.

Lederen skal være en del af et hold og kunne præstere i fællesskab

– Det er som at have et Tivoli-turpas til lederfællesskabet, når man trives. Man føler sig mere forbundet til virksomheden, lederkollegaer og oplever at kunne få støtte til de udfordringer, man slås med. Og ledere, som trives, er bare bedre ledere. Så hvis I tager én pointe med hjem i dag, skal det være den. Sådan sammenfattede Jan Heiberg Johansen, resultatet af halvandet års arbejde med projekt ’Styrk lederes trivsel og resultater’, som han præsenterede på konferencen med samme tema og overskrift den 17. april 2023.

Offentlige institutioner innoverer sig ud af manglen på hænder

En myriade af forsøg og nye måder at indrette, organisere og tilrettelægge opgaverne på finder sted i kommuner, regioner og stat. Både for at tiltrække og holde fast på nuværende og kommende medarbejdere og for at finde veje at skabe overskud af hænder til driften på.

Ledere skal tale værdien af det administrative arbejde op

Som leder kan du få dine administrative medarbejdere til at ranke ryggen, hvis du taler værdien af deres arbejde op og gør det tydeligt, hvor i værdikæden den har stor betydning, anbefaler ekspert efter valgkampens bashing af ’de kolde hænder’ i den offentlige administration.

Robotter og design kan gøre bureaukrati til hænder

Kan offentlige ledere aktivt gå nye veje for at løse opgaverne i en tid med personalemangel? Robotter, design og fleksible vagtplaner. Ideerne flød på debatmøde med kommuner og regioner.

Vær den chef, der får dine medarbejdere til at vokse

Er du en multiplier eller formindsker? Multiplier-lederen får det bedste frem i medarbejderne og kan mere end fordoble deres engagement og værdi for organisationen, mens formindskeren gør det modsatte, skriver den prisvindende forfatter Liz Wiseman i sin bog Multipliers. Ledelsesekspert Christian Ørsted hjælper med at navigere i begreberne og adfærden bag.