Når meldingen ”vi kommenterer ikke enkeltsager” ikke holder

På Folkemødet 2016 arrangerer jeg sammen med min kollega, journalist Kirsten Holm-Petersen en workshop. Her drøfter vi kommunernes åbenhed/lukkethed på socialområdet, når det drejer sig om ubehagelige enkeltsager, som oftetiltrækker sig landspolitisk og –mediemæssig interesse.

Hvad tænker de på?

Omdrejningspunktet i workshoppen vil være disse spørgsmål:

  • Er der internt i kommunerne overvejelser om at træde nye veje og ikke blot – som nu – at henholde sig til tavshedspligten i enkeltsager og udtalelsen ”ingen kommentarer”?
  • Har kommunerne brug for eller lyst til at komme ud over rampen – også når det gælder enkeltsagerne – og supplere det mediebillede og syn på kommunen og dens medarbejdere, der ellers tegner sig?
  • Hvilke barrierer, dilemmaer, overvejelser, men måske også gevinster, ligger der i en ny og mere åben ekstern kommunikation, også i forhold til de ubehagelige enkeltsager?
  • Og hvad med de gode historier – dem, hvor det lykkes at flytte borgere og familier til et bedre sted i livet – hvordan kan man som moderne kommune synliggøre dem?

Dem kan du møde

Vi har inviteret centerchef for Børn og Unge i Næstved Kommune, Thomas Carlsen, kommunikationschef i Gladsaxe Kommune, Ulla Baden, direktør for Børn & Kultur i Esbjerg Kommune, Jørn Henriksen og rådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley (B), til at dele deres overvejelserne – med afsæt i nogle konkrete sager – bag deres kommunikation med deltagerne i workshoppen.

Kirsten Holm-Petersen og jeg faciliterer debatten.

Hvornår: Lørdag den 18. juni

Klokken: Kl. 8.45 til 9.45

Hvor: Sverigesvej Mødetelt

Se beskrivelsen af workshoppen i Folkemødets officielle program her