5 måder at komme i gang med Ny Syntese på

5 måder at komme i gang med Ny Syntese på

Ny Syntese er en tålmodig model og proces, man skal arbejde sig igennem i flere omgange for at finde nye svar og løsninger. Men afsættet kan sagtens være helt håndfast og konkret.

På verdensplan har mere end 1.000 offentlige ledere deltaget i Ny Syntese-workshops siden 2011 og givet deres bidrag til at udvikle tankesættet, alle med afsæt i spørgsmålet: “Hvad skal vi gøre for at sikre, at myndighedernes evne til at finde løsninger på samfundsproblemerne holder trit med den stigende kompleksitet i den verden, vi lever i?”. Svarene er bl.a. gengivet i bogen The New Synthesis of Public Administration Fieldbook fra 2017. Ifølge Jocelyne Bourgon, frontfiguren i Ny Syntese, kan alle give sig i kast med at besvare spørgsmålet, og processen kan starte hvor som helst i en organisation.

– Ny Syntese er en tålmodig model – en undersøgende proces uden færdige svar. Man må starte et sted
og skabe opbakning. Svarene kommer fra de praktikere, der bruger Ny Syntese som et vejkort at navigere efter i processen. Og det, som kendetegner folk, der finder nye løsninger på komplekse problemer, er, at de tænker på tværs af systemer. Og at de kan finde lige præcis de brikker i systemet, som skal bruges og passe sammen. Så mit råd er altid: Start i det små. Og start, hvor du befinder dig nu med de givne vilkår.

FEM MÅDER AT KOMME I GANG PÅ

I Danmark har vi set forskellige metoder udfolde sig i processen med at lære Ny Syntese at kende. Her er fem forslag, du kan tage udgangspunkt i, alle med afsæt i Ny Syntese-tænkningen:

1 Matrix til prioritering

Ny Synteses fire felter tegnes op i en matrice for at undersøge prioriteringer, fx i en direktion. Med gule sedler oplistes alle nuværende indsatser og placeres i det felt, hvor indsatsen har sin mest markante fremtoning. Det
giver et overblik over balancer i prioriteringerne. Metoden kan også bruges til en enkelt indsats, hvor man går i dybden for at se, om indsatsen udvik les hele kompasset rundt eller har en ubevidst slagside. Metoden kan gengives elek tronisk i et skema med de fire felter vandret og indsatser lodret for at skabe overblik til fælles brug.

2 SWOT-analyse

Hvert felt gennemarbejdes ud fra en model som fx SWOT. I hvert felt (compliance, performance osv.) skitserer en chefgruppe styrker, svagheder og udfordringer i den nuværende indsats. Det giver et grundlag for prioriteringer. Metoden kan også bruges på en bestemt tværgående indsats, fx ungeindsatsen, eller på et helt centers/områdes praksis. I en mere enkel form kan en gruppe af ledere score den nuværende indsats i de fire felter på en skala fra 1-10.

3 Rolle- og ansvarsbeskrivelser

De fire felter beskrives mere detaljeret i form af forventninger til direktion, chefgruppe og ledere, fx i relation til færdigheder, fokus, rolle osv. – altså en pipelinetænkning baseret på Ny Synteses fire felter. Det giver større tydelighed om opgaver, ansvar og roller.

4 Ledelses- og opgaveprofiler med Ny Syntese-struktur

De fire felter bruges til en dialog om personlige prioriteringer i egne opgaver og ansvar. Det danner basis for en slags opgaveprofil med indblik i de foretrukne måder at arbejde på frem for en mere klassisk personprofil. Udbyttet er en dialog om den enkeltes prioriteringer, hvordan holdet kan støtte hinanden, hvor man er stærkest, og hvilke udviklingsbehov der kan være.

5 Udviklingssamtaler

Lokale oversættelser af modellen til ledelsesgrundlag føres videre ind i MUS-, LUS- og evt. GRUS-koncepter. Det bringer Ny Syntese ud i hele organisationen med konkrete udviklingsorienterede sam taler om de lokale prioriteringer.

Artiklen har været bragt i Ny Syntese 08/19