Lederne skal opmuntre den digitale kreativitet

Lederne skal opmuntre den digitale kreativitet

Hvad gør ledere, som lykkes med at lede digital innovation med succes? Og hvilke erfaringer er der at hente fra offentlige organisationer, som er væsensforskellige i deres virke og dna, men som lykkes med at innovere digitalt? De svar finder du i en ny publikation fra Væksthus for Ledelse.

I en ny publikation tager Væksthus for Ledelse fat på en af tidens hotteste temaer: digital innovation. Den sætter spot på, hvordan du som leder håndterer opgaven med at udforske, udvikle og bruge de digitale muligheder, som konstant folder sig ud, til at løse kerneopgaven endnu bedre.
Publikationen Ledelse af digital innovation – erfaringer fra fem frontløbere har indkredset fem kendetegn ved succesfuld ledelse af digital innovation på baggrund af besøg hos fem udvalgte offentlige arbejdspladser, som har haft succes med digital innovation i hverdagen. Men hvorfor er dette tema vigtigt og nødvendigt at sætte så stor fokus på lige nu?
– Den digitale teknologi har et kæmpe potentiale for at udvikle både arbejdspladsen og kerneopgaven. Det har været påfaldende i projektet at se, hvordan lederne hele tiden har haft fokus på digitaliseringens betydning for kerneopgaven, fx ved at borgerne har fået et bedre tilbud, at fagligheden er blevet styrket, eller at arbejdsgange er blevet lettere. Dermed har lederne haft et skarpt blik for, at den digitale teknologi skal give mening for opgaveløsningen og ikke blive et mål i sig selv, siger Dorthe Storm Meier, projektleder for publikationen og konsulent i OAO.

Digital innovation sker også lokalt
Et af de helt centrale budskaber i publikationen er, at digital innovation eller digitalisering ikke kun er centralt styrede processer, hvor fx et nyt fælles it-system rulles ud over kommuner, regioner eller en styrelse. Digital innovation er også, når en lokal arbejdsplads selv finder måder at tage den digitale teknologi til sig og selv udvikler nye arbejdsmetoder og løsninger.

Den digitale teknologi har et kæmpe potentiale for at udvikle både arbejdspladsen og kerneopgaven.
– Dorthe Storm Meier, projektleder for publikationen og konsulent i OAO

Sådan en arbejdsplads er Autismecenter Storstrøm, Vordingborg. Brugerne er mennesker med bl.a. svær autisme, og her har pædagoger og ledelse i fællesskab givet plads til at undre sig, eksperimentere og udvikle nye metoder i arbejdet med at gøre brugerne så selvhjulpne som muligt, bl.a. ved brug af iPads og robotter. Hvordan ledelsen har understøttet processerne, kan du læse mere om i lederen på bagsiden af magasinet denne gang. Her deler centerchef for autismecentret, Helle Riis, sine refleksioner fra den digitale innovation, som har fundet sted.

Det handler om mindset, kultur og rammer
Det vigtigste budskab til lederne med publikationen er derfor også ifølge Dorthe Storm Meier, at der netop er mulighed for at gribe de muligheder i praksis, som den digitale teknologi kan betyde for en endnu bedre løsning af kerneopgaven. Det rummer publikationen masser af eksempler på.
– Det handler i høj grad om mindset, kultur og rammer og kun i mindre grad om den konkrete teknologi eller tekniske kompetencer. Og om at skabe en kultur, hvor medarbejderne har blik for gevinsterne i forhold til deres daglige arbejde – ved at opmuntre dem til at komme frem med ideer og lade dem eksperimentere og lege med teknologien, siger hun.

Lad dig inspirere
Publikationen er tænkt som en inspiration og hjælp til refleksion for førstelinjeledere, men den kan også bringes i spil i dialogen i ledergrupper, MED-udvalg og andre fora, hvor digitalisering og innovation er på dagsordenen. Ledere kan også bruge publikationen i deres dialog med resten af ledelsessystemet om rammer og vilkår for lokal digitalisering.

Publikationen Ledelse af digital innovation – erfaringer fra fem frontløbere kan downloades på lederweb.dk

 

Det gør ledelse af digital innovation succesrig

Med afsæt i de fem arbejdspladser, som medvirker i publikationen, er der indkredset fem praksisser, som kendetegner succesrig ledelse af digital innovation:
1.      Lederne fokuserer på digital innovations betydning for kerneopgaven
2.      Lederne opmuntrer medarbejdernes idéudvikling
3.      Lederne skaber kultur og rammer for digital innovation
4.      Lederne fremmer et innovativt mindset og digitale kompetencer
5.      Lederne er også dygtige forandringsledere.

Artiklen har været bragt i Offentlig Ledelse 3/2019