Vi løser opgaverne i fællesskab

Vi løser opgaverne i fællesskab

Profil: Som den første tillidsrepræsentant i flere år har Merima Ocuz taget initiativ til lokale lønforhandlinger og arbejder samtidig for at sikre sine kolleger indflydelse på arbejdsmiljøet.

I sit daglige arbejde deler Merima Ocuz sin tid mellem produktionen af smørrebrød og udviklingen af nye produkter og opskrifter i køkkenet hos Københavns Madservice, et kommunalt produktionskøkken i Københavns Kommune.

Jobbet giver hende mulighed for at koble sin faglige viden om sensorik, ernæring og det kulinariske med sin glæde over at være med til at tilberede maden til kommunens ældre borgere.

Oveni den daglige produktion af mad har Merima Ocuz for et års tid siden føjet endnu en dimension til sit arbejdsliv: hvervet som tillidsrepræsentant for sig selv og sine 11 kolleger, der tæller både økonomaer, ernæringsassistenter og en enkelt ernæringsteknolog.

− Jeg stillede op, fordi jeg søgte nye udfordringer. Jeg ville gerne udvikle mig og lære nyt. Jeg har altid gået meget op i, at timesedlerne stemmer overens med lønsedlen, og at reglerne − f.eks. for arbejdstid og arbejdsmiljø − overholdes. Desuden har tillidshvervet allerede åbnet mange nye døre, så jeg har en del at se til, griner Merima Ocuz.

Som tillidsrepræsentant sidder hun både i det lokale MED-udvalg, i hoved-MED –udvalget i forvaltningen og i et nyt forhandlingsorgan, som skal lande en ny MED-aftale.

− Tankegangen bag MED er super god, så jeg vil gerne bidrage til et meningsfuldt samarbejde, hvor vi i fællesskab løser kerneopgaven og styrker arbejdsforholdene.

− Ved at føre en konstruktiv dialog med både ledelsen og mine kolleger og lytte til begge parter kan jeg sikre, at vi som medarbejdere bliver informeret tidligt og reelt inddraget i de opgaver, der skal løses. Det mener jeg kvalificerer ledernes beslutninger, det giver organisationen de bedste muligheder for at udvikle sig i en god retning, og i sidste ende skaber det større arbejdsglæde.

Arbejder for lokal løndannelse

Har du noget konkret, du arbejder for?

− Ja, lokal løndannelse på min arbejdsplads. Der har ikke tidligere været hverken årlige eller systematiske, lokale lønforhandlinger, så vi har nedsat en arbejdsgruppe med både ledere og medarbejdere, som sammen er i gang med at formulere en lokal lønpolitik. Målet er at få lønforhandlingerne ind i årshjulet, så vi kan få gang i dem for alle medarbejdere. Jeg ønsker, at alle kolleger får mulighed for en årlig lønforhandling og bliver lønnet ikke alene efter overenskomsten, men også for individuelle kompetencer og kvalifikationer, og at vi bliver belønnet for særlige indsatser.

MED-systemet: Samarbejdet skal sikre medarbejderne medindflydelse på ledelsens beslutninger ved at inddrage og informere dem om, hvad der foregår.

Læs mere her: www.kost.dk  − Ja til tjek. Nej til ændring af MED

 

BLÅ BOG

Merima Ocuz

32 år

Professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i med human ernæring i 2011.

Har siden arbejdet i en privat kostklinik som bestyrer af webshoppen, som vikar i køkkenet på Herlev Hospital og de seneste fire år i det kommunale produktionskøkken Københavns Madservice, hvor hun også er tillidsrepræsentant.

MIN HVERDAG

Min søn: Betyder alt. Han er seks år og den vigtigste person i mit liv. Jeg kan ikke sætte noget eller nogen anden foran ham.

Spiseoplevelser: Jeg elsker at spise ude. Især ny nordisk mad og det grønne køkken. Gerne smukt anrettet og gennemtænkt mad.

Mit danske pas: Jeg rejser et par gange om året − charterferie med min søn, storbyferie samt en tur til Bosnien, hvor jeg er fra.

Bibliotek: Jeg læser en del bl.a. psykologi, filosofi og selvudvikling og er ofte på biblioteket med min søn for at låne bøger til ham.

Mine dansesko: Jeg danser bachata (fra den dominikanske republik, red.) og salsa. Og jeg danser en del. Dans er glæde, jeg elsker musikken og bliver så glad af den.

Artiklen har været bragt i Kost, Ernæring og Sundhed 08/2019