Medledelse: Giv magten til arbejdsfællesskabet

I den medledende organisation får de arbejdsfællesskaber, der er samlet om at løse de enkelte opgaver, magten til at træffe beslutninger uden chefens indblanding. Det er et af elementerne i en ledelsesfilosofi og organisationsform, som vinder frem, også i Danmark. Mette Aagaard, forfatter til en ny bog om medledelse, forklarer her om principper, gevinster og benspænd.

Læs interviewet med Mette Aagaard på djøf.dk

Foto: Søren Svendsen