Ledere navigerer i et konstant krydspres

LEDERE NAVIGERER I ET KONSTANT KRYDSPRES

Relationen til den nærmeste chef er afgørende for lederes trivsel og mulighed for at navigere godt i det krydspres, de oplever i jobbet. Det slår en ny undersøgelse af lederes psykiske arbejdsmiljø fast. En god anledning til at sætte emnet på dagsordenen i egen organisation, opfordrer Anni Hejlesen, medlem af HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse.

Ledere er ikke superhelte.

Sådan kunne man sammenfatte resultatet af en ny undersøgelse af lederes psykiske arbejdsmiljø fra BFA Velfærd og Offentlig administration og BFA Finans. Undersøgelsen slår fast, at især det krydspres, ledere oplever at befinde sig konstant, påvirker dem – både positivt og negativt.

Krydspresset kan blive en spændetrøje for ledere, der føler sig fastlåst uden gode handleveje. Men det er samtidig udviklende og motiverende for ledere at navigere i selvsamme krydspres. Samtidig slår undersøgelsen fast, at relationen til nærmeste leder og ledelsesgruppen er noget af det, som har størst betydning for deres trivsel i hverdagen og for deres evne til at lykkes med ledelsesopgaven.

HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse hilser undersøgelsen velkommen, fordi den bakker op, at det er legitimt også for ledere at have et arbejdsmiljø.

– Jeg plejer at sige, at ledere også er en slags mennesker. Undersøgelsen slår fast, at lederes psykiske arbejdsmiljø skal behandles på linje med og tages lige så alvorligt som medarbejdernes. Derfor bliver undersøgelsens resultater og eksistens vigtigt at få bredt ud, siger Anni Hejlesen, medlem af Chefgruppens bestyrelse.

Undersøgelsen følges op i sensommeren af tre konkrete redskaber til at forbedre lederes psykiske arbejdsmiljø, og dem ser Anni Hejlesen også frem til.

– De skal i hvert fald ikke være uprøvede. Jeg ser det som en ny proces, vi går i gang med, der handler om at italesætte og sætte lederes psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen. Et opgør med, at ledere er supertyper, der tåler alt, til enhver tid kan levere mere for mindre og arbejder døgnet rundt.

 

 

 

 

 

UNDERSØGELSE

HVORFOR PRESSER KRYDSPRESSET?

Et helt overordnet resultat af undersøgelsen er, at ledere ofte oplever at stå alene i krydspresset, og særligt forandringer i og udenfor organisationen lægger et stort pres på dem. Samtidig er krydspres og udfordringer også motiverende for lederne, i hvert fald når de oplever der er mulighed for at finde konstruktive veje i krydspresset. I undersøgelsen svarer lederne også på, hvad der kan hjælpe dem med at vende krydspresset konstruktivt:

1. Organisatorisk, faglig og kollegial støtte

Både intern og ekstern samt formel og uformel støtte, fx gennem sparring med en ekstern coach eller adgang til egentlig krisehjælp i særlige situationer.

2. Psykologisk tryghed og tillid

Lederne fremhæver, at et godt samarbejde, god kommunikation og gode relationer er de vigtigste faktorer for et godt psykisk arbejdsmiljø. Den professionelle og faglige relation er vigtigst, men der skal også være plads til at ” tage sin person med på arbejde”.

3. Indflydelse og autonomi

Ledere motiveres af indflydelse og af at lykkes i forventningerne til dem. Det kræver et vist ledelsesrum med plads til handling, så indflydelse og autonomi er vigtigt for dem. Modsat kan et uafklaret ledelsesrum påvirke det psykiske arbejdsmiljø negativt. Derfor gavner det lederens trivsel og resultater løbende at afstemme ledelsesrummet med den nærmeste leder.

4. Restitution og refleksion

Lederens arbejde opleves som grænseløst i tid og rum, og det kan være svært selv at sætte grænser for arbejdstid og indsats. Også her er det vigtigt at afstemme forventninger til opgaverne, især med nærmeste leder, ligesom resten af styringskædens evne til at bidrage til at prioritere og rammesætte forventninger.

 

 

UNDERSØGELSEN OM LEDERNES PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

Undersøgelsen Lederes psykiske arbejdsmiljø: Fra spændetrøje til konstruktivt krydspres er gennemført i 2020-21 og er baseret på interviews med i alt 30 eksperter, videnspersoner og ledere i stat, regioner, kommuner og den finansielle sektor. Jan Heiberg Johansen har gennemført undersøgelsen for BFA Velfærd og Offentlig administration og BFA Finans i 2020-21.

 

Undersøgelsen følges op i efteråret af tre værktøjer til at løfte lederes psykiske arbejdsmiljø.

 

Artiklen har været bragt i Chefgruppens nyhedsbrev, 06/2021