Hjemmearbejdspladsen er kommet for at blive

HJEMMEARBEJDSPLADSEN ER KOMMET FOR AT BLIVE

Større fleksibilitet i arbejdslivet er den helt store gevinst ved at arbejde hjemmefra, har coronakrisen vist os. John Øllegaard, medlem af Chefgruppens bestyrelse og selv chef i Holbæk Kommune, er overbevist om, at mange medarbejdere vil ønske mere hjemmearbejde efter genåbningen – og han bakker op.

Coronakrisen har gjort det krystalklart for John Øllegaard, strategisk leder af Kommunal Drift i Holbæk Kommune og medlem af HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse, at hjemmearbejde er kommet for at blive. Og at det har et langt større potentiale for både ledere og medarbejderne, end han var opmærksom på før krisen.

– Det potentiale har vi som organisationer vi ikke været godt nok klædt på til fagligt og aftalemæssigt at udnytte fuldt ud. Plus at der nogle steder har hersket en New Public Management-tankegang om, at når man ikke kunne se sine medarbejdere, så lavede de nok ikke noget. Det er jeg personligt lodret uenig i, og det har coronakrisen da også virkelig fået gjort op med. Den har speedet en proces om hjemmearbejde op, som ville have taget år at tale og forhandle os frem tid, siger han.

Fordelene ved hjemmearbejde er i John Øllegaards optik først og fremmest en større fleksibilitet for den enkelte, men også en større rummelighed, bl.a. i forhold til den geografiske radius, en organisation kan rekruttere medarbejdere indenfor. Hans udgangspunkt er derfor også et ja til hjemmearbejde efter genåbningen.
– Min holdning er, at man som individ i så høj grad som muligt skal have indflydelse på sin arbejdssituation. Og jo mindre tvang, jeg som chef lægger ind, desto bedre – så længe medarbejderne leverer det, de skal, til mig. Så jeg forventer at se, at hjemmearbejde går fra at være en mulighed for udvalgte til i højere grad at blive et krav fra flere. En bevægelse, jeg tror på effekten af, og som vi skal finde løsninger på sammen.

Energizers gør pauserne legitime

Når alle er tilbage på jobbet, vil John Øllegaard derfor tage en snak med de medarbejdere, der har arbejdsopgaver, som kan løses hjemmefra, om, hvordan de har trivedes med det under corona, og hvad de forestiller sig, når arbejdspladsen igen åbner fuldt op.

– Corona har jo også vist os, hvornår hjemmearbejde giver god mening, og hvornår der er brug for fysisk tilstedeværelse – for selvfølgelig skal vi også samles fysisk alle sammen.

Han ved også, at nogle medarbejdere, som har siddet meget hjemme under corona, har været udfordret både fysisk og socialt. Derfor har han sammen med sin arbejdsmiljøorganisation sat gang i såkaldte ’energizers’ til hjemsendte medarbejdere, og dem holder de fast i efter genåbningen.

– En gang om ugen sender vi små layoutede budskaber ud med e-mail om fx at huske at rejse sig og tage en kaffepause. At huske at tale med en kollega. Eller tage fat i elastikken og lave nogle øvelser. Og det har haft en fantastisk effekt, selvom det både lyder og ser banalt ud. Men det frigør en mental spænding hos den enkelte om, at ’nu er jeg på arbejde, så skal jeg også koncentrere mig 100 procent om det’. De små energizers gør det legitimt at tage en pause, inden skuldrene sidder helt oppe om ørene, siger John Øllegaard.

 

BRUG ROEN HJEMME:

OPTIMER MEDARBEJDERNES KOMPETENCER MED HK’S E-LEARNING

På hk.dk ligger mange korte e-learning-kurser og webinarer med nyttig viden for administrative medarbejdere. Under coronakrisen, hvor alle var hjemsendte, opfordrede sekretariatschef Jette Delfs Clausen fra Ringkøbing-Skjern Kommune sine medarbejdere til at gøre brug af disse værktøjer til kompetenceudvikling, fordi tiden og roen til det var til stede.

– Jeg har før reklameret for at gøre brug af HK’s e-learning-redskaber, men det kan være svært i et storrumskontor. Det er nemmere derhjemme, hvor der er mere ro. Og det har været givende for medarbejderne lige at få et brush-up på fx regneark eller lign.
Derfor vil Jette Delfs Clausen også opfordre til at fortsætte med kurserne, når alle er tilbage på arbejdspladsen efter sommerferien.
– Man kan gå sammen to-tre stykker om et fælles kursus og booke et mødelokale til at gennemføre det i. Mange af kurserne er kun på to-tre timer, så det kan godt lade sig gøre i arbejdstiden. Og så kan det komme med i kompetenceudviklingsplanen. Hvis man på andre arbejdspladser arbejder hjemmefra af og til, kan det jo også gøres der, siger hun.

Artiklen har været bragt i Chefgruppens nyhedsbrev på HK.dk, 06/2021