Her er chefen, alle medarbejdere ønsker sig

Interview med Liz Wiseman, forfatter til bestselleren ‘Multipliers’ – om hvordan de bedste ledere gør alle klogere.

Der findes en ledertype, der kan motivere stort set os alle på jobbet, skabe engagement og udfordre os i en sådan grad, at vi vokser med opgaverne og bliver den klogeste udgave af os selv. Men mange ledere har – ofte utilsigtet – nærmest den stik modsatte effekt på medarbejderne. Sådan siger amerikanske Liz Wiseman, hvis internationale ledelsesbestseller ’Multipliers’ nu udgives på dansk.

Hun giver plads til andre. Lytter mere, end hun selv taler, og stiller mange spørgsmål. Tror på, at den enkelte medarbejder selv kan løse opgaven. Og tør udfordre og give ansvar på en måde, så alle vokser og bliver en klogere udgave af sig selv. Hun er den leder, vi alle drømmer om at have som chef.

Liz Wiseman, amerikansk prisvindende bestsellerforfatter, kalder denne type leder for ’multiplieren’. Ikke blot fordi hun forstærker vores engagement og forbedrer vores karrieremuligheder. Ifølge Liz Wisemans forskning forøger multiplieren også den værdi, vi som medarbejdere skaber for arbejdspladsen. Mere end dobbelt op faktisk. Det vender vi tilbage til.

I 2019 modtog Liz Wiseman organisationen Thinkers50’s ‘Leadership Award’ for sin bog ’Multipliers’, der nu oversættes til dansk og udgives på Djøf Forlag 11. maj, hvor Wiseman også er keynote speaker på Djøf lederkonference 2022.

Alle vil gerne bidrage

– Hvis du som leder giver en medarbejder 51 % af stemmeretten, vil du opleve, at vedkommende tager ejerskab for retten til at træffe den endelige beslutning ved virkelig at gøre sig umage for at gøre en god indsats og lykkes med opgaven. Som leder vil du tænke: ’Wow, hun honorerede det’. Så kan du fortsætte – udvide ejerskabet endnu mere. Og du kan glæde dig over at se, at de mennesker, som arbejder for dig, faktisk er ret intelligente, siger Liz Wiseman som et eksempel på multiplier-effekten. Og minder i samme åndedrag om:

– Mennesker over hele verden møder på arbejde hver eneste dag, fordi de gerne vil bidrage, helt og fuldt. Det er min klare erfaring efter i mange år at have arbejdet med organisationer både som forsker og leder. Når medarbejderne ikke får lov at bidrage, beskriver de oplevelsen som udmattende – ikke fordi de er overbebyrdede med arbejde, men fordi de ikke har nok indflydelse og ikke føler sig knyttet til arbejdspladsen.

Ledere er ofte utilsigtede formindskere

Hvis vi som medarbejdere ikke får lov at bidrage og føler os sat uden for indflydelse, kan forklaringen være, at vores chef er multiplierens modstykke: ’formindskeren’. Lederen, som med sin – ofte utilsigtede – adfærd har den modsatte effekt på os: Hun formindsker vores samlede engagement, udnytter langtfra vores intelligens fuldt ud, fratager os ansvar og ejerskab for opgaverne, fylder selv meget ved at tage det meste taletid, er hurtig på aftrækkeren i forhold til beslutninger, svarer på e-mails, hun er cc på, men som egentlig er din eller din kollegas domæne osv.

– Formindskeren er ikke nødvendigvis den arketypiske tyranniske, uempatiske, dominerende psykopattype – selvom de også findes. Tværtimod er hun faktisk ofte et sympatisk menneske med de bedste intentioner, som gerne vil skabe et tillidsfuldt arbejdsmiljø. Men som, uden at ville det, kommer til at fratage medarbejderne både ansvar og indflydelse, forklarer Liz Wiseman, der af samme grund kalder denne ledertype for ’den utilsigtede formindsker’.

– Der er to interessante fund ved utilsigtede formindsker-ledere. Det første er, at de udnytter under 50 % af deres medarbejderes intelligens. Og det andet er, at meget af det, der ligner godt lederskab, har en utilsigtet, formindskende effekt.

Top 3 i formindsker-adfærd

De tre typiske måder, ledere utilsigtet formindsker på, er ifølge Liz Wiseman:

’Redningsmanden’, der hopper ind og redder medarbejderne i et forsøg på at gøre dem succesfulde. Ofte med det stik modsatte resultat: De ender med at blive hjælpeløse og passive, fordi den indirekte besked, lederen sender, er: ”Jeg tror ikke, at du kan selv”.

Den anden ’temposætteren’ – hende, som er hurtig på aftrækkeren og viser andre, hvordan opgaven skal løses. Det eroderer medarbejderens ejerskab i arbejdet, påpeger Liz Wiseman.

Endelig har vi ’kvikfikseren’, som typisk går ind og besvarer e-mailen, som er sendt til den projektansvarlige medarbejder med chefen cc, inden medarbejderen selv når at få tænkt sig om og sendt et begavet svar af sted. Ligesom redningsmanden skaber kvikfikseren apati og udnytter ikke den faglige kapacitet i teamet.

Alle vil have en multiplier-chef

Helt indlysende og i tråd med organisationens interesser, påpeger Liz Wiseman, ønsker vi alle selvfølgelig, at vores leder er så meget multiplier som muligt. Spørgsmålet er, hvordan man som leder kan skrue op for sin multiplier-adfærd og lærer at spotte sine formindsker-sider, så man kan komme dem i forkøbet?

Som meget andet i lederskabet kræver det en grad af selvindsigt, som heldigvis ikke er uoverkommelig, lover Liz Wiseman.

– Faktisk er det ikke så svært at blive mere multiplier, når først vi indser, hvad vores adfærd betyder. Mange har selv prøvet at arbejde for en multiplier og mærket, hvad det gør ved en – og alle har helt sikkert også haft en formindsker som chef. Når den indsigt rammer os, er det ikke så svært at ændre adfærd. Jeg har set de mest fantastiske forandringer hos ledere, siger hun og fortsætter:

– Men jeg er helt med på, at ingen mennesker grundlæggende laver radikalt om på, hvem de er. Derfor er et af mine budskaber: Prøv noget af i lille skala og se, hvordan det føles. Ligesom når du skal i gang med at dyrke motion: Start med at gå en kort tur og mærk, hvordan du har det bagefter. Føles det godt, kan du gå lidt længere i morgen.

Stil spørgsmål og skab bedre adfærd

Et enkelt multiplier-greb er for eksempel at sige: ’Nu giver jeg dig ikke svaret længere. Jeg stiller dig i stedet et spørgsmål’, siger Liz Wiseman og uddyber:

– Formentlig vil du konstatere, at medarbejderen selv løser problemet. Så er næste skridt at tale endnu mindre, lytte endnu mere og stille flere spørgsmål – i stedet for at fortælle alle, hvad de skal gøre. Den lille forandring akkumulerer hurtigt bedre adfærd. Og det er ret befriende for lederen selv, som ikke længere behøver at arbejde 24/7 og have styr på alt. Når teamet træder op og tager ansvar for mere, bliver det også bedre at være leder.

Det er her, effekten af at være multiplier virkelig træder frem. For ikke bare skaber multiplier-lederen ejerskab og engagement hos os som medarbejderne, når vi får mere plads, ansvar og indflydelse. Der sker faktisk det ifølge Liz Wiseman, at medarbejderne præsterer langt mere end de matematisk mulige 100 %. I bogen fremlægger hun resultatet af sin forskning, som viser, at multiplier-ledere ikke alene tilgår og udnytter medarbejdernes nuværende kapacitet. De får den til at strække 2,1 gange så langt.

– Multiplier-ledere får mere ud af folk, end de selv vidste, de havde at give. Medarbejderne fortæller selv, at de oplever at blive klogere, når de arbejder for en mulitiplier-leder.

Få hjælp af dine medarbejdere

Lederen, som kan genkende træk fra den utilsigtede formindsker i sig selv, er privilegeret ved at have den bedste hjælp lige ved hånden: I sit eget team, er Liz Wisemans erfaring.

– For eksempel er jeg selv en utømmelig kilde af gode ideer og tænker altid, at mine ideer vil tænde andres ideer. Men sådan fungerer det ikke. Det ved mit team godt, og de griner af mig: ’Liz, har du nu en idefest igen?’ Så hvis du kan engagere dine medarbejdere ved at fortælle dem, hvad dine formindsker-sider er, og give dem lov til at tale om det, vil de hjælpe dig ved at sige tingene højt. Fordi de ved, at du er en leder med de bedste intentioner. Jeg har endda hørt nogle sige tak, fordi lederen gav dem et sprog for noget, de havde kæmpet med at tale om i årevis.

Ser på vi på multiplier-adfærd i en nordisk kontekst, bliver billedet mere komplekst. For på den ene side hylder vi den dialog- og tillidsbaserede ledelse med høj social kapital som dominerende værdier. Og på den anden side ser vi flere og flere medarbejdere kæmpe med både stress og mangel på anderkendelse og mening i arbejdet. Her har Liz Wiseman dette gode råd til lederne:

Du skal se og anerkende individet

– Jeg mener, at multiplier-lederens anatomi er blevet mere tydelig de senere år. Tendensen er, at vi i højere grad taler om at se individet i lyset af kollektive værdier som tillid og dialog og uafhængigt af performance. Det bliver især mere udtalt i de yngre generationer. De vil ses og høres som unikke individer med unikke evner. Jeg kalder dem for indfødte genier. Så hvis du vil opbygge et toppræsterende team, skal du huske på, at et team består af individer, som du skal anerkende. 

Liz Wisemans eget team har et slogan, de hylder for at sikre den individuelle balance: ’Check in before dive in’.

– Det betyder, at vi, inden vi går i gang med arbejdet, starter med at høre bordet rundt: ’Hvordan har du det?’. Da jeg blev kastet ud i ledelse som ret ung, var fokus udelukkende på resultater. Hvad folk foretog sig uden for arbejdstiden, vedkom ikke mig. Det har virkelig forandret sig, og især i coronatiden åbnede vi vores liv for hinanden. Det har givet ledere en opgave med også at tage sig af folks psykiske trivsel. Og at kunne se nogen som et helt menneske er god multiplier-adfærd.

Test dig selv: Er du multiplier eller formindsker?

  • På Liz Wisemans hjemmeside kan du teste, om du har utilsigtet formindsker-sider. Ti enkle spørgsmål hjælper dig med at afkode din adfærd.
  • Du kan også downloade en guide, som støtter diskussion og refleksion over multiplier-begrebet.
  • I Norden underviser konsulenthuset BTS i Liz Wisemans multiplier-mindset og metoder.

Om Liz Wiseman

Liz Wiseman er forsker, ledelsesrådgiver og CEO for The Wiseman Group i Silicon Valley, Californien. Desuden forfatter til adskillige bøger og artikler, hvor hun formidler sin forskning på ledelsesområdet. Hun er af organisationen Thinkers50 udråbt som en af verdens mest indflydelsesrige ledelsestænkere og modtog i 2019 ’Leadership Award’ for den engelske udgave af ’Multipliers’, der nu udkommer på dansk med undertitlen ‘Hvordan de bedste ledere gør alle klogere’.

Læs artiklen på DJØFs hjemmeside