Fokus er flyttet fra kriseledelse til drift – delvist stadig på distancen – i konstant forandring for både kontorchef Karin Bruhn Termannsen fra Region Nordjylland og sekretariatschef Jette Delfs Clausen i Ringkøbing-Skjern Kommune. Men at tale om, at verden er blevet ’normal’ igen, kan man ikke, er de enige om.

– Hos os er ingen begyndt at møde ind endnu, og foreløbig er heller ingen forventning om, at vi starter op med 100 % fremmøde, når genåbningen for alvor begynder. Jeg forestiller mig, at højst halvdelen af mine medarbejdere møder ind, fx en på hvert kontor fremfor to osv., siger Karin Bruhn Termannsen, som også er formand for HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse.

Alle procedurer skal være på plads

Jette Delfs Clausen sidder begravet i genåbningsopgaver for både sine egne medarbejdere i Viden & Strategi og på tværs af kommunen. Hun er nemlig medlem af både genåbningsteamets styregruppe, den lokale genåbningsgruppe på rådhuset samt et hygiejnenetværk på tværs af de administrative arbejdspladser.

– Det er en kæmpe logistisk og ledelsesmæssig personaleopgave, vi står med. Vi har vanvittig travlt med at forberede genåbningen, og det hele sker lige nu, fortæller hun og tilføjer:

– Vi åbner først, når vi er fuldstændig klar med procedurer for afstande, rengøring to gange om dagen, plexiglasplader ved bordene osv. Det handler om at gøre folk trygge ved at vende tilbage, siger Jette Delfs Clausen, som også er næstformand i HK Kommunal Chefgruppens bestyrelse.

Laver afdelingsvise tilpasninger

Netop øvelsen med at gennemgå arbejdspladsen nærmest rum til rum for at sikre mindst mulig smitterisiko gentager sig både i regionshuset i Aalborg og i alle kommunens huse i Ringkøbing-Skjern.

– Vi vil lave afdelingsvise tilpasninger, så der fx er korrekt afstand i storrumskontorer. Og vi arbejder med at finde ud af, hvordan vi måske med nudging kan være behjælpelige de steder, bl.a. i gangarealer, hvor man måske ellers nemt kommer til at gå for tæt. Det hele vil ske ud fra en prioritering af funktioner og under hensyntagen til infrastrukturen i hele huset, fortæller Karin Bruhn Termannsen.

Taler om bekymringer og behov

For hende som chef har såvel perioden med hjemmearbejde som nu genåbningen, krævet en løbende og tæt dialog med alle medarbejdere for at håndtere dilemmaer og spørgsmål.

– Jeg har hele vejen talt med dem om, hvordan vi bedst gør tingene – og om, at det nok ikke bliver helt som før coronakrisen, når vi åbner op igen. Måske kan vi med fordel arbejde mere hjemme og holde flere virtuelle møder. Til at begynde med tager vi en uge eller to ad gangen for at være loyale både over for Sundhedsstyrelsens retningslinjer og beslutningerne i vores øverste ledelse.

En ledelsesmæssig opgave har været at lytte til medarbejdernes individuelle behov og bekymringer, som kunne være dilemmafyldte, fortæller Karin Bruhn Termannsen.

– I det omfang logistikken og hensynet til arbejdsopgaverne tillader det, kan vi godt tage hensyn til, at nogle fx er meget utålmodige med at komme på arbejde, mens andre gerne vil blive hjemme, fordi de måske er mere utrygge ift. smittefaren. Men jeg har også som leder et behov for, at vi alle prøver at møde ind på kontoret i forbindelse med en gradvis åbning – for at overvinde den barriere.

For nogle kræver det et let, kærligt skub for at turde. Vi er jo nødt til at få startet op igen på en eller anden måde.

Kan ikke sidde hjemme på lang sigt

Selvom hun har 33 år bag sig som leder, har sekretariatschef Jette Delfs Clausen aldrig oplevet på højde med coronakrisen. Og hendes næsten militaristiske sans for deltaljer og overblik er i den grad kommet hende og kommunen til gavn i planlægningen af genåbningen.

Bunken af ekstra arbejdsopgaver har dog ikke forhindret hende i at holde en tæt kontakt med sine egne hjemsendte medarbejdere i sekretariatet.

– Jeg taler med dem alle sammen hver uge og skriver et info-brev hver fredag, som også rummer mine egne tanker om det at vende tilbage med alle de hensyn, vi skal tage til hinanden. Jeg har også aftalt en individuel snak med alle, fordi det er forskelligt, hvordan man har det med at skulle vende tilbage.

Fornemmer Jette Delfs Clausen, at nogen er decideret utrygge, får de lov at blive hjemme til en start.

– Men det kan de selvfølgelig ikke i længden. Så nu starter vi og kommer over den første, hektiske tid, og så kan folk stille og roligt begynde at møde ind. For mig er den vigtigste opgave at vise, at jeg har ro på, at jeg er der, hvis de har brug for mig og støtter dem i at holde liv i kollegaskabet. Vi fortsætter også med virtuelle møder, indtil alle er tilbage på kontoret, så ingen er føler sig hægtet af.