Genåbning: Vi løser bedst tingene ved at tale med hinanden

Genåbning: Vi løser bedst tingene ved at tale med hinanden

Frygt for smitte, forskellige private forhold, tilfredshed med at arbejde hjemme – barriererne for at vende tilbage til arbejdspladsen efter coronakrisen kan være mange hos medarbejderne. Samtidig har du som leder ansvaret for at få driften i gang igen. Læs eksperternes bud på, hvordan du bedst tackler dilemmaer og udfordringer i genåbningen.

Forskudte arbejdstider, så folk ikke sidder for tæt sammen. Forskellige behov for fleksibel genåbning hos medarbejdere med fx børn i institution og skole på deltid. Det måske modsatte hos dem uden børn. Anerkendelse af, at nogle vil være pressede over at skulle på arbejde igen uden at kende alle faktorer og vilkår, mens andre vil glæde sig,

Det er nogle af de vilkår, chefer og ledere står med, når genåbningen for alvor begynder at rulle efter otte ugers corona-lockdown. Og det vil stille krav til især to egenskaber hos dem, mener psykolog og ledelsescoach Solveig Gjerding.

Mennesker reagerer forskelligt

– Vilkår og reaktioner hos mennesker er forskellige, og det kræver både et organisationstalent hos lederen – som allerede har været sat i spil – at få kabalen med arbejdsopgaverne til at gå op. Og fleksibilitet og åbenhed overfor at tilgodese medarbejdernes forskellige behov og usikkerhed overfor de nye forhold, vi ikke ved, hvor længe varer ved. Det vil give lederen en stor cadeau at udvise forståelse for det, siger Solveig Gjerding.

Hun opfordrer bl.a. ledere og chefer til at se på, hvem som har arbejdet rigtig godt hjemmefra.

– Fordi jeg tror, det er en mulighed, der er kommet for at blive. Den kan spare penge, ressourcer og fossilt brændstof hos dem, som ikke bare kan cykle til arbejde. For mange har det fungeret rigtig godt at arbejde hjemmefra og fx slippe for køen på motorvejen, så jeg håber, at hjemmearbejdsdage bliver en varig forandring. Mange vil være glade for blandingen.

Det samme gælder møder med borgerne, fremhæver hun.

– Hvis digitale borgermøder har været en succes, kan de jo med fordel fortsætte i et vist omfang, hvis man ellers følger de lovmæssige forpligtelser.

Lav et corona-dialogmøde hver uge

Frygten for coronasmitte og den fysiske indretning af arbejdspladsen vil også være noget, som fylder meget hos nogle medarbejdere. Her har lederen også en opgave i på den ene side at være lydhør og på den anden side styre, at det ikke kommer til at fylde hele sendefladen. Det har erhvervspsykolog Søren Braskov og partner i HumanAct et konkret forslag til at håndtere.

– Et fast ’corona-dialogmøde’ på max en time en gang om ugen vil give både ledere og medarbejdere et rum at sætte ord på forskellige forventninger og følelser i. Og det kan være med til at sikre, at corona ikke fylder hele billedet, fordi der også er drift og personaleledelse, der handler om andet end corona. Pointen er få de to ting adskilt. Det kræver en skarphed hos lederen – kombineret med evnen til at tage ansvar, bevare roen og vise vejen, siger han.

Vær forberedt på forskellige holdninger

På corona-dialogmødet, uddyber Søren Braskov, kan man tilmed komme omkring helt lavpraktiske ting som retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen samt regelbrud og konflikter som uundgåeligt vil opstå.

– Nogle vil være ’strammere’ og fx spritte meget af, fordi de er bange for smitte, mens andre er ’slappere’ og vil tage tingene mere roligt. Så hvordan håndterer vi de forskelle i fællesskab? Hvad hvis der er mindre end to meter mellem skrivebordene – eller for mange mennesker i bygningen på samme tid? De samtaler, tror jeg, at man skal samle i et rum, hvor lederen anerkender og forstår, at medarbejdere er mennesker, som reagerer forskelligt, siger Søren Braskov og pointerer:

– Jeg tror ikke, at man kan håndtere usikkerhed på anden måde end at tale om den. Jo, selvfølgelig er der regler og procedurer, som skal følges, men der vil også komme brud på dem. Det skal man være indstillet på at håndtere. Man skal også huske, at folk kommer fra distancearbejde hjemme, hvor de har kunnet sætte egne ramme for hygiejne osv. Nu skal de tilbage til fælles rum. Det bliver krævende for alle, både ledere og medarbejdere.

Tal med hinanden – og pas på jer selv

Solveig Gjerding tillægger det også stor betydning, at ledere og chefer taler med hinanden.

– Dels er der jo ingen grund til, at man som leder sidder isoleret og skal opfinde den dybe tallerken – lad jer i stedet inspirere af hinandens måder at løse det hele på. Og hør medarbejderne: Hvad har vi lært indtil nu, og hvad kan vi med fordel tage med videre herfra?

– Jeg har hørt fra mange ledere i sundhedssektoren under coronakrisen, at ’man stiller op’, når man kan, og opgaven med først at lukke ned og nu åbne op igen er krævende at organisere. Så man skal passe på ikke at brænde sit lys i begge ender. Ledere og chefer skal huske at lede opad og tale om tingene i ledergruppen. Der vil blive meget at lave, også med ny lovgivning osv. – så vær ikke bange for at sætte det på dagsordenen.

Sådan hjælper du dine medarbejdere tilbage til hverdagen på jobbet

Pensionskassen PFA har udarbejdet ni gode råd til ledere om at håndtere genåbningen af arbejdspladsen bedst muligt.

1. Skab rum og tid til refleksion

2. Bevar roen. Vi reagerer – og det er helt normalt

3. Tag ansvar – det er dig, der viser vejen

4. Træd et skridt op ad stigen og bevar overblikket

5. Brems de negative historier, men giv plads til bekymringer

6. Kommuniker, kommuniker, kommuniker

7. Vær tilgængelig og vær til stede

8. Skru op for fastheden men bibehold fleksibiliteten

9. Hav øje for dig selv

Læs mere på PFA.dk

Artiklen har været bragt i Chefgruppens nyhedsbrev i HK