Et sundt kollektiv: Arbejdet er ikke en privatsag

Arbejdet er ikke en privatsag

Det er vigtigt ikke at individualisere arbejdet, fordi det øger stressbelastningen og risikoen for fejl. Et stærkt arbejdsmiljø bygger på fællesskab og transparans.

”Vi skal effektivisere, så nu får du 25 sager i stedet for de 20, du plejer at have. Hvordan du vil løse det, finder du bare selv ud af”.

Kunne du som leder høre dig selv give sådan en melding til en af dine medarbejdere? Direkte – eller måske indirekte? Måske – hvis du er leder for 30-40 ansatte, har indført selvledelse og sidemandsoplæring som konsekvens af besparelser og bare ikke har tid til den individuelle coaching og feedback i hverdagen. Men i stedet for at overlade ansvaret til medarbejderne for selv at finde ud af tingene, kan du vælge at være katalysator for, at I opbygger et stærkt, fagligt fællesskab med et godt kollegaskab med bl.a. sparring og coaching.

– Et godt kollektiv på arbejdspladsen giver medarbejderne mulighed for at dele ansvaret for arbejdsopgaver og -pres i stedet for at føle skyld og selvbebrejdelse over, at ”det bare er mig, som ikke kan nå mit arbejde og derfor må være dårligere til det end alle andre”. Opdager man, at andre også har det på samme måde, kan man sammen gå til ledelsen. Det er mindre sårbart end at gøre det alene, siger Tanja Kirkegaard, organisationspsykolog og ph.d. på Arbejdsmedicinsk Klinik i Herning.

Arbejdsmiljøet må ikke være en kamp

Et godt arbejdskollektiv betyder også, pointerer hun, at flere kan tænke sammen om at skabe et sundt arbejdsmiljø.

– Der er mange ressourcer at hente i at tænke sammen og tænke løsningsorienteret, når der opstår problemer. Det er en vigtig pointe – at få bragt tingene op i de rette fora og med konstruktive forslag til løsninger, frem for at kollektivet bare går i fælles selvsving over problemerne.

Det kræver også, at lederen tænker sig selv ind, mener Tanja Kirkegaard.

– Et godt arbejdsmiljø skal ikke være en kamp mellem ledelse og medarbejdere. Det kræver lederen lytter, når medarbejderne præsenterer problemer – og løsninger. Ligesom det er lederens opgave at hjælpe med at opbygge en kultur med sparring og coaching.

Motiveres af at kunne mestre tingene

Et stærkt kollektiv betyder ikke, at du giver lederskabet fra dig. Tværtimod tager du netop ansvar for at få medarbejderne til at fungere godt og konstruktivt sammen. Du gør med andre ord gruppen bedre, så den langt hen ad vejen kan være selvkørende. På den måde bruger du også din tid som leder så optimalt som muligt, forklarer Mette Marie Langenge, lederkonsulent i HK Kommunal.

– Ledelsesopgaven handler jo grundlæggende om, at få folk til at fungere godt. Men vi hører ofte om medarbejdere, der har svært ved at få fod på opgaverne, fx ved øget arbejdspres eller nye it-systemer, og derfor kommer bagud i det daglige arbejde. De beder ikke om hjælp, men prøver at klare det selv, arbejder for længe eller opfinder uhensigtsmæssige og kortsigtede nødløsninger, som de ikke deler med andre.

– Men, fortsætter hun, hvis lederen har prioriteret at opbygge et stærkt fællesskab med fælles processer og fælles opgaver, vil kollegerne kunne støtte og hjælpe hinanden. Det vil være i orden at tale højt om problemerne, så de bedste løsninger bliver drøftet, og så den frustration og stress, der kan opstå som følge af vanskelighederne, heller ikke bliver privatiseret. Der er stærk motivation i at kunne mestre tingene – sammen, siger Mette Marie Langenge.

Artiklen har været bragt på HK.dk i Chefgruppens nyhedsbrev juni 2018