DS til Ledelseskommissionen: Lyt til os, når anbefalingerne skal blive til praksis

DS til Ledelseskommissionen: Lyt til os, når anbefalingerne skal blive til praksis

Dansk Socialrådgiverforening er dybt forundret over, at Ledelseskommissionen ser MED-systemet, de faglige organisationer og overenskomsterne som en klods om benet for lederne. Derimod er anbefalingerne om faglig ledelse helt rigtigt set, mener formand Majbrit Berlau.

Efter godt et års arbejde præsenterede kommissionsformand Allan Søgaard tirsdag 28 anbefalinger, som skal sikre bedre ledelse i den offentlige sektor – under overskriften ”Sæt borgeren først”.

– Selvom vi gerne havde set, at faglig ledelse havde fyldt mere i kommissionens anbefalinger, så noterer vi os, at faglig ledelse er nævnt flere steder som en vigtig kompetence, og at driftsledelse kræver faglig indsigt. I DS ser vi faglig ledelse som helt afgørende – ikke mindst på et område som det sociale, der både styringsmæssigt, fagligt og lovgivningsmæssigt er så komplekst, at det kræver en stor faglig indsigt at lede arbejdet, siger formand for Dansk Socialrådgiverforening Majbrit Berlau.

Hun er også glad for Ledelseskommissionens anbefaling om, at politikerne ikke skal detailstyre på baggrund af enkeltsager og signalet om, at god ledelse kræver, at man er tæt på medarbejderne. Endelig bifalder hun anerkendelsen af, at offentlige ledere står med en langt mere kompleks opgave end ledere i den private sektor.

– Ledere i det offentlige arbejder med flere forskellige bundlinjer – både økonomiske, politiske og faglige. Det betyder, at man som leder i den offentlige sektor skal kunne lede i mange forskellige arenaer på samme tid. Det kræver stor indsigt og konstant overblik, og det er positivt, at Ledelseskommissionen anerkender det, siger Majbrit Berlau.

Tryghed, tillid og god service

Men anbefalingerne giver også anledning til panderynker hos formanden.

– Jeg er dybt forundret over, at Ledelseskommissionen ser MED-systemet, de faglige organisationer og overenskomster som en klods om benet for god ledelse. Ja, overenskomsterne begrænser ledelsesdiktatet, og det er sådan set også meningen. Det er netop det, som giver ro på arbejdsmarkedet og sikrer fleksible løsninger. Det er essensen i den danske model. Arbejdsgiverne har ikke ubegrænset magt over de timer i vores liv, hvor vi er på arbejde – de ansatte skal også have indflydelse, siger Majbrit Berlau og fortsætter:

– Kommissionen kalder selv den offentlige sektor i Danmark for ”meget veldrevet”, og det er den sådan set på grund af, ikke på trods af, det danske aftalesystem og samarbejdet med fagforeningerne. Vi mener, at det samarbejde er en forudsætning for tryghed, tillid, godt samarbejde og i sidste ende god service til borgerne.

Hun henviser til, at undersøgelser netop viser, at offentligt ansatte er meget fleksible, og så

sent som i slutningen af 2017 konkluderede en undersøgelse fra parterne på det kommunale arbejdsmarked, at MED-systemet generelt fungerer godt rundt om i kommunerne.

Majbrit Berlau opfordrer politikerne til at lytte til de faglige organisationer, som har været en del af følgegruppen til kommissionen, når de skal omsætte anbefalingerne til politik og praksis.

Ledelseskommissionens fulde rapport kan downloades her.

Fakta: Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens 28 anbefalinger er samlet i syv hovedgrupper:

  1. Borgeren skal i centrum
  2. Politikerne skal have tillid til ledelse
  3. Samarbejdssystemet skal forenkles
  4. Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften
  5. Ledere skal sætte retning
  6. Ledere skal sætte holdet
  7. Ledere skal udvikle sig.

Læs Ledelseskommissionens anbefalinger i en pixi-version her.

Artiklen har været bragt på Dansk Socialrådgiverforening i juni 2018