Det er et vinderprojekt, vi har gang i

Det er et vinderprojekt, vi har gang i

Profil: Kirstine Hartvig Mahler er uddannelsesleder på Københavns Professionshøjskole og tror på ideen om at skabe en endnu bedre uddannelse, som skal være kendt af alle.

Man fornemmer det allerede i telefonen. Der er smil i stemmen og en masse grin, også selvom klokken er otte om morgenen, og journalisten har glemt at sende interview-spørgsmålene på forhånd som lovet. Selv udtrykker Kirstine Hartvig Mahler det sådan:

− Jeg tænker positivt om det meste. Det er noget, som virkelig karakteriserer mig. Derfor er min tilgang til mit arbejde også, at “det er et vinderprojekt, vi har gang i her”. Jeg lytter dog til sund skepsis fra andre − så jeg ikke bliver en ren jubelidiot.

‘Vinderprojektet’ for Kirstine Hartvig Mahler er at skabe en endnu bedre uddannelse for de studerende i ernæring og sundhed på den nyfusionerede Københavns Professionshøjskole (KP). Og derfor takkede hun ja til stillingen som uddannelsesleder for 700 studerende og leder for 25 medarbejdere fra 1. januar i år.

− Jeg tænkte, at jeg har hjertet på rette sted og ambitioner på uddannelsens vegne. Derfor søgte jeg stillingen. Det er en vigtig uddannelse med et potentiale, som vi skal udnytte endnu bedre.

Vi skal lave en kernefortælling

Lige nu går det meste af Kirstine Hartvig Mahlers tid dog med ‘absurd mange møder’, strategiarbejde og etablering af et nyt institut, fordi hendes arbejdsplads stadig er i proces med at fusionere de to professionshøjskoler, Metropol og UCC. Men når hun løfter blikket fra mødebordene, ser hun målet:

− Vi skal brande uddannelsen bedre. Vi skal fokusere på kernefortællingen om, hvem en professionsbachelorstuderende på KP er, og vi skal i langt højere grad have fokus på tværprofessionelt samarbejde som en rigtig vigtig kompetence. Jeg vil også gerne fokusere mere på bæredygtig og klimarigtig mad i uddannelsen. Ud over, at vi jo skal udvikle de studerendes digitale kompetencer gennem blended learning. Det betyder, at de ser forelæsninger online og derefter arbejder med det faglige stof faciliteret af underviserne i undervisningslokalerne.

Jeg kan tale med om uddannelsen

Kristine Mahlers motivation ligger i at gøre en forskel for de studerende såvel som for underviserne og at skabe en god og relevant uddannelse sammen med dem.

− Heldigvis går det efterhånden vores pb’ere meget godt, når de er færdige. Men alene titlen ‘professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i …’ er jo helt umulig. Modsat sygeplejerske eller fysioterapeut, som giver nogle præcise associationer til professionsfeltet.

Sådan skal det også være med ernæring og sundhed, mener Kristine Hartvig Mahler. Og det kan blandt andet ske ved indgå i nogle endnu tættere tværprofessionelle samarbejder.

− Det kan være med ergoterapeuterne eller med andre faggrupper, vi har et fagligt fællesskab med, så de lærer os bedre at kende.

Når netop Kristine Mahler kan være med til at gøre en forskel, er det fordi hun kender den faglige substans fra sit eget arbejdsliv.

− Det betyder, at jeg forstår deres spørgsmål og frustrationer og kan tale med om den praksis, de skal ud at virke i, når de står med deres eksamensbevis i hånden.

 

BLÅ BOG

Kirstine Hartvig Mahler

40 år

Leder af Ernæring og Sundhedsuddannelsen på Københavns Professionshøjskole (KP).

Uddannet professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i human ernæring i 2007 og siden cand.scient.soc. Har arbejdet som ernæringskonsulent, projektleder på et plejecenter, med kommunal hverdagsrehabilitering og som underviser i organisation og ledelse på KP.

MIN HVERDAG

Mine løbesko: Det er nærmest meditation for mig at få løbet en tur. Det samler tankerne efter en lang arbejdsdag.

Kollegiet: Deres gode humør, tilgang til opgaven og måden at udfordre mig på for at skabe den bedst mulige uddannelse er fantastisk.

Wullfmorgenthaler: Kalenderen giver mig et grin. Og nogle gange rammer dagens tegning lige ind i kernen af mine opgaver.

Min familie: Den ubetingede kærlighed, man finder her, er essentiel for os mennesker.

Armbånd: Jeg har arvet nogle smykker fra min farmor og min mormor, bl.a. et sølvarmbånd. Det tager jeg på, når jeg skal noget helt specielt. Så føler jeg, at de er med mig.

Artiklen har været bragt i Kost, Ernæring og Sundhed 05/2019