Fælles ansvar at give ledere mulighed for at øve sig

Fælles ansvar at give ledere mulighed for at øve sig

FÆLLES ANSVAR AT GIVE LEDERE MULIGHED FOR AT ØVE SIG

Ledere har behov for at øve sig – og alle kan hjælpe især nye ledere godt på vej i jobbet, er budskabet i et nyt manifest fra Chefgruppen. Baggrunden er bl.a., at der er et generationsskifte i lederposterne på vej.Som ny leder er du på fra første dag – og samtidig er du ”under oplæring”. Du har ingen simulator eller et beskyttet øvelsesterræn at træne i, dine beslutninger gælder og har virkelige konsekvenser for andre mennesker. Derfor må du både over for dig selv og omverdenen gøre dig umage med at signalere denne dobbelthed: ”Jeg har kompetencerne og autoriteten til at udøve ledelse, men jeg er ikke ufejlbarlig og vil gerne blive en god leder.”

Sådan lyder budskabet i et nyt manifest fra HK Kommunal Chefgruppen. Målet er at hjælpe især nye, men også erfarne ledere, som skifter job eller niveau, godt i gang. Og med udsigt til en betydelig udskiftning på lederposterne i den offentlige sektor de kommende år, vil behovet for støtte til en ny ledergeneration være særdeles aktuelt. For uanset hvor dygtig man er, har alle brug for at øve sig, ikke mindst i den første tid, men læretiden kan gøres både bedre og kortere, hvis man får hjælp i hverdagen til at finde ind i sin nye rolle, hedder det i manifestet.

Værktøjer der kan give øvebaner

Hvorfor er der brug for sådan et øve-manifest?

– Vi besluttede at udarbejde det, fordi der er brug for at sende signaler til ledelser og ledere, MED-udvalg og medarbejdere om, at det er vigtigt at give ledere mulighed for at udvikle sig, så de kan blive endnu bedre. Og samtidig ville vi præsentere dem for værktøjer, så de har noget helt konkret at gribe fat i, forklarer Karin Bruhn Termannsen, formand for HK Kommual Chefgruppens bestyrelse og til daglig kontorchef i Region Nordjylland.

Hvilke værktøjer får lederne så med manifestet?

– Vi anbefaler bl.a., at det er en god ide at indføre en feedback-kultur, hvor det bliver legalt at give konstruktive tilbagemeldinger i hverdagen. Og at det er vigtigt for en ny leder også at have både en intern mentor og en ekstern coach til at give sparring og støtte i en startfase. Disse ting vil være en stor hjælp for en ny leder i en organisation.

Ikke bare en vision på hylden

Kan et manifest sikre det, tror du?

– Jeg tror på, at der ligger en tyngde i at lave sådan et statement. Sige højt, at det her vil vi gerne sætte streg under og samtidig udforme det, så man kan plukke elementer fra det og bruge dem konkret. Det er ikke bare en vision, som står på hylden, men noget operationelt – how and what to do.

– Jeg vil præsentere manifestet for det nye Lederforum i FH og sige, at ”det her synes vi i Chefgruppen er vigtigt. Vil I være med til at give det lys og energi?”.

Men er det ikke en kultur, der bør være på en arbejdsplads i forvejen – at hjælpe en ny leder godt i gang?

– Jo, i den ideelle af alle verdener. Men vi må bare konstatere, at sådan er virkeligheden ikke altid. Vi både ser og hører, at nye og erfarne ledere har brug for det. Derfor gør vi denne ekstra indsats. Men også fordi Ledelseskommissionen jo slår fast, at der er brug for dygtige, offentlige ledere, som hele tiden skal udvikle sig. Det vil vi gerne være med til at støtte med vores manifest.

Udvikling er et fælles ansvar

Hvordan skal det bruges?

– Det er noget, den nye leder kan tage med sig i jobbet. Og vi vil gøre det synligt i forskellige sammenhænge, bl.a. i fagblade og på sociale medier, så også chefer, tillidsrepræsentanter, MED-system osv., ser det og kan være med til at sætte det på dagsordenen. Det er ikke noget, man bare kan lægge over på den enkelte leder selv at sikre – det er fælles ansvar.

Læs hele manifestet på Chefgruppens hjemmeside

Artiklen har været bragt i HK Kommunal Chefgruppens nyhedsbrev, april 2019