Ny formand efterlyser stolthed over at være offentlig leder

Den nye leder for Chefgruppens bestyrelse hedder Troels Van Dijk, han er 35 år og kommer fra Slagelse Kommune. De næste to år vil han arbejde for bedre opsigelsesvarsler, bedre psykisk arbejdsmiljø og mere stolthed. Det hele selvfølgelig for ledere i det offentlige.

Chefgruppens nyvalgte bestyrelse konstituerede sig på et møde i september med Troels Van Dijk som ny formand. Han afløser Karin Bruhn Termannsen efter fire år på posten. Også i sit daglige arbejde har Troels Van Dijk for nylig fået nyt job som afdelingsleder i Slagelse Kommunes Center for Arbejdsmarked og Integration. Men hvem er han, og hvad står han for?

Lige siden Troes Van Dijk blev uddannet som fysioterapeut i 2010, har han slået sine folder inden for beskæftigelse – de første syv år i et privatfirma. I 2017 kom Troels Van Dijk så til Odsherred Kommune som områdeleder, også på beskæftigelsesområdet. Herfra gik turen i 2019 videre til Lejre Kommune som afdelingsleder i jobcentret. Og i år er han så fortsat til Slagelse Kommune, også som afdelingsleder indenfor beskæftigelse. Sideløbende er han i gang med en diplomuddannelse i ledelse.

Er vokalt tydelig

Men udover efter eget udsagn at være en ’beskæftigelsesnørd’ er 35årige Troels Van Dijk også speedsnakkende. Eller som han selv udtrykker det:

– Jeg kan bidrage med at være vokalt og kommunikativt synlig. Og jeg har tre områder, jeg gerne vil arbejde for sammen med resten af Chefgruppens bestyrelse: Det første er offentlige lederes efterslæb på opsigelsesvarsler. De fungerer stadig på almindelige funktionærbetingelser og er nærmest dårligere beskyttet end TR’ere og AMiR’er. Det er ikke rimeligt med det ansvar, de bærer i deres arbejde.

– Jeg vil også gerne slå et slag for ledere og chefers psykiske arbejdsmiljø. De er i et krydspres både oppe-, nede-, ude- og indefra. Og det tærer på kræfterne – det skal vi gøre noget ved.

– Endelig synes jeg, at der mangler noget stolthed over det at være offentlig leder. Jeg drømmer mig tilbage til de dage, hvor en offentlig embedsmand gik på arbejde med rank ryg, fordi han arbejdede for almenvellet. Som chefer og ledere får vi ikke en fyrstelig hyre eller frysegoder. Vi går på arbejde for at gøre en forskel – den såkaldte public service motivation er vores primære driver. Og det skal vi tillade os at være stolte af, og den stolthed vil jeg gerne være med til at løfte, siger Troels Van Dijk.

Varme hænder klaprer i tastaturet

I direkte forlængelse af det fremhæver han den nuværende kampagne fra HK Kommunal om, at HK’ere er en vigtig del af velfærdens fundament.

– Uden HK’ere og os ledere ville velfærdsinfrastrukturen ikke fungere. Vi og vores medarbejdere er med til at understøtte, at slutbrugerne – borgerne – mærker så lidt som muligt til hele den infrastruktur, som ligger under velfærdssystemet. Så de hænder, der klaprer løs på tastaturerne i kommuner og regioner er også varme, og deres ambitionsniveau er højt. Det vil jeg være med til at gøre alle, som ikke er klar over det, opmærksom på.

Artiklen har været bragt i Chefgruppens nyhedsbrev i HK, oktober 2020