Løn er følsomt og skal håndteres med erfaring

Løn er følsomt og skal håndteres med erfaring

Det giver god mening, at man som leder skaber gennemsigtighed i processen om de lokale lønforhandlinger – og afstemmer forventninger med hver enkelt medarbejder på forhånd. Det er sekretariatschef Jette Delfs Clausens erfaring efter 29 år som leder.

Jette Delfs Clausen, sekretariatschef i Viden & Strategi i Ringkøbing-Skjern Kommune, sidder netop nu i lokale lønforhandlinger med sine 20 medarbejdere. Og hun vil, inspireret af chefkonsulent Lina Gisselbæk, som noget nyt overveje at melde resultatet af lønforhandlingerne åbent ud. Det har hun ikke gjort før og har derfor ingen erfaring med, om det skaber en større følelse af retfærdighed blandt medarbejderne.

– Jeg vil bruge lønforhandlingerne nu som anledning til at spørge medarbejderne, om de har lyst til en større åbenhed om resultatet. Hvis det gør dem forlegne eller er mod deres vilje, gør jeg det ikke, men jeg vil undersøge deres holdning.

Løn er følsomt

For det er Jette Delfs Clausens erfaring, at løn er en meget følsom størrelse.

– Det er jo en bedømmelse af vedkommende i kroner og ører. For nogle betyder det ikke noget – her er anerkendelse af opgaverne og arbejdet nok i sig selv. For andre betyder anerkendelsen gennem lønnen rigtig meget, mens andre igen kun er opmærksomme på tallet på bundlinjen.

Derfor er hun helt konsekvent med at afstemme forventningerne til lønforhandlingerne i april-maj måned allerede ved MUS-samtalerne i januar.

– Mange tænker på lønforhandlingerne allerede i starten af det nye år, så jeg tager altid snakken til MUS. Så kender medarbejderne min holdning og ved, hvad jeg lægger vægt på. Det sparer også tid, at jeg ikke skal have en særskilt lønsamtale med alle medarbejdere, siger Jette Delfs Clausen.

Vælger en medarbejder at gøre opmærksom på, at han eller hun har lagt en særlig indsats på et bestemt område, har Jette Delfs Clausen også mulighed for at nå at observere den pågældendes indsats eller adfærd i månederne mellem MUS og lønforhandlinger.

– Hvis jeg har en medarbejder, som ikke har fået lønforhøjelse et par år i træk, bruger jeg også MUS-samtalen til at definere nogle konkrete udviklingsmål, vedkommende kan arbejde på at opfylde til næste år. Men så skal jeg også have midlerne til at opfylde kravet – ellers er det utroværdigt.

Skal have sine argumenter i orden

Når det gælder om at skabe gennemsigtighed og gennemskuelighed i processen tager Jette Delfs Clausen altid udgangspunkt i overordnede lønpolitik og oversætter den til den lokale kontekst.

– Jo mere man kan sikre, at alle har de samme informationer og føler sig oplyst, des nemmere og bedre bliver processen også for alle.

Når det gælder resultatet af forhandlingerne er det derfor også Jette Delfs Clausen magtpåliggende selv at formidle det til hver enkelt medarbejder.

– Jeg har været i det dilemma, at tillidsrepræsentanten gerne vil melde de konkrete aftaler ud til alle med det samme. Men jeg mener, at medarbejderne først skal høre det fra mig med de argumenter, jeg har – fordi jeg jo aldrig kan opfylde alles forventninger. Derfor vil jeg gerne selv give dem svaret og opfordrer dem til efterfølgende at snakke med tillidsrepræsentanten. Det er en tidskrævende proces, og man skal have sine argumenter i orden.

Åbenhed i lønbudgettet

Som et led i at skabe gennemsigtighed i lønmidlerne har Jette Delfs Clausen valgt at lægge lønbudgettet frem på personalemødet hver måned.

– Så kan alle se: hvad er lønsummen, hvad er der budgetteret med osv. Det gør jeg for at vise, at det ikke bare er noget, jeg siger, at der fx ikke er så mange penge at gøre godt med. Løn er en kompliceret ting, som tager tid, men kan jo bruges til at udvikle og fastholde medarbejderne. Derfor skal man som leder kunne tænke fremad og se behovene. Og sørge for at have midlerne, hvis man vil opfylde dem.

Læs også de 3 gode til lokal løn fra HK Kommunals forhandlingskonsulent på hk.dk