Ledere på afstand

Ledere på afstand

Virtuel ledelse vinder frem og kræver andre kompetencer af lederne, når den organisatoriske staldvarme mangler, fordi ledere og medarbejdere ikke sidder under samme tag til hverdag, er erfaringerne fra et nyt projekt i COWI, som jeg skriver om i HK Kommunal Chefgruppes seneste nyhedsbrev.

I Microsofts Danmarks nye hovedsæde i Lyngby uden for København er antallet af skriveborde halveret, og ingen medarbejdere – heller ikke den øverste direktør – har en fast plads. For alle består ’kontoret’ af en pc og en smartphone, som de kan sidde med hvor som helst og altid afvikle et virtuelt møde. Til gengæld er antallet af mødelokaler øget markant, og huset rummer mange forskellige typer ‘arbejdsmiljøer’, hvor de nyeste tekniske gadgets er tilgængelige. At vedhæfte en fil i en mail er forbudt – alle dokumenter ligger i skyen med et link, så alle kan tilgå dem.

– Hos os opfatter vi ikke arbejde som en lokation, men som en aktivitet, forklarer Aaren Eskelund, divisionschef hos Microsoft.

Ledere på afstand er fremtiden

Fancy? Måske. Fremtiden? Helt sikkert.

For antallet arbejdspladser, hvor ledere og medarbejdere ikke sidder under samme tag, vokser støt i disse år, også i den offentlige sektor. Tal peger på, at hver tredje danske leder udøver virtuel ledelse. Og tendensen med samskabelse, inddragelse af eksterne aktører og ressourcer i velfærdsløsningerne peger i samme retning. Derfor er lederen nødt til at spørge sig selv: Hvordan leder jeg folk, jeg ikke ser til hverdag, og hvor kommunikationen primært foregår via elektroniske medier?

– Det gør man via tillid. Og det er der er en masse fordele forbundet med, men der er også minusser. Det handler om at finde den rigtige form, siger professor emeritus Henrik Holt Larsen fra CBS.

Både ledere og medarbejdere har en oplevelse af indflydelse, selvstændighed og selvledelse med udviklingsmuligheder, en bedre work-life balance og generelt et positivt syn på friheden

Afstand er både godt og skidt

Denne ’rigtige form’ har et treårigt forskningsprojekt ”Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital”, som COWI, SDU og CBS har gennemført, forsøgt at finde frem til. De har interviewet medarbejdere og ledere fra offentlige og private organisationer om, hvordan de oplever den virtuelle organisation, herunder også ledelsesopgaven. Og resultaterne peger som nævnt på både udfordringer og gevinster:- Både ledere og medarbejdere har en oplevelse af indflydelse, selvstændighed og selvledelse med udviklingsmuligheder, en bedre work-life balance og generelt et positivt syn på friheden. Men de udtrykker også en risiko for social isolation, ikke at føle sig som en del af organisationen, at være afskåret fra de samme informationer og karrieremuligheder samt manglende anerkendelse, fortæller Susie Kjær, projektleder fra COWI.

En anden udfordring i virtuel ledelse er at udøve værdibaseret ledelse, når den organisatoriske staldvarme mangler.

– Det er et dilemma, som vi endnu ikke har fundet løsningen på, siger Henrik Holt Larsen.

Bliver ikke mere stressede

COWI-projektet har også undersøgt, om virtuelle organisationer skaber mere stress og mindre social kapital. Og i begge tilfælde er svaret nej.

– Stress er den mest kritiske arbejdsmiljøfaktor for medarbejdere i virtuelle teams i de fire virksomheder, som har medvirket i projektet. Men de medarbejdere, som i udstrakt grad har virtuelle arbejdsvilkår, er ikke mere stressede end medarbejdere, der har leder og kolleger på samme lokalitet, siger professor Anne-Mette Hjalager fra Syddansk Universitet, som også har medvirket i projektet.

Projektresultaterne viser også, det ikke er sværere at skabe social kapital under meget virtuelle omstændigheder er end i teams, hvor virtualitetsfaktoren er lavere.

Råd og redskaber til ledelse på afstand

COWI-projektet er foreløbig mundet ud i en bog ”Virtuel ledelse og arbejdsmiljø”, som sammenfatter, hvad litteraturen og forskningen viser om feltet. Derudover er der en praktikerguide på vej i ”Virtuel ledelse, arbejdsmiljø og social kapital” med råd og redskaber: Råd til at styrke sammenhængskraften i alle led og redskaber i blandt andet brug af e-mails, i at gennemføre det virtuelle møde, at motivere og engagere på afstand og 10 principper for at give en ledelsesfeedback uden at kritisere.

Mød Karin Jensen, der har været virtuel leder for 18 lægesekretærer herDET ER VIGTIGT AT VÆRE TILGÆNGELIG