Ledere i trivsel smitter af på hele arbejdspladsen

En ny uddannelse i ledelse af psykisk arbejdsmiljø har ikke alene fokus på at forbedre trivslen for medarbejdere og organisationen som helhed. Den retter også blikket mod den enkelte leders psykiske arbejdsmiljø. Og det er helt berettiget, mener Karen Brøndsholm, arbejdsmiljøkonsulent i HK Kommunal, der opfordrer ledere og chefer til at melde sig til uddannelsen.

– Der er hovedsagelig tre grunde til, at jeg har meldt mig til dette kursus. Den første er det med at få fokus på trivslen hjemme i ’butikken’ og få nogle værktøjer, jeg kan tage med hjem. Den næste er, at jeg ser mig selv som et ufærdigt produkt, hvor jeg hele tiden kan putte på og blive bedre. Jeg er i beta, kan man sige. Det tredje er, at der kan komme fokus på psykisk arbejdsmiljø og psykologisk tryghed på arbejdspladsen, så den bliver et bedre sted for alle og derigennem faktisk kan performe.

Sådan siger Kim Nygård Christoffersen, IT- og digitaliseringschef i Herlev Kommune om sin baggrund for at melde sig til lederuddannelsen i psykisk arbejdsmiljø, som udbydes til kommunale og regionale ledere i 2023. Uddannelsen er et resultat af OK21-aftalen og faciliteres af konsulenthuset LEAD med arbejdslivsekspert Marlene Friis Andersen som en af de bærende undervisere.

Kim Nygård Christoffersen bakkes op af kollegaer fra mange dele af det offentlige lederlandskab, som deler deres oplevelser og erfaringer fra uddannelsen i flere videoer på lederweb.dk

Lederne er også under pres

Karen Brøndsholm, arbejdsmiljøkonsulent i HK Kommunal, kan også kun opfordre ledere og chefer i kommuner og regioner til at melde sig til uddannelsen.

– Det var meget vigtigt for os som led i OK21 at få en aftale om uddannelse af ledere i psykisk arbejdsmiljø. Dels fordi vi jo desværre stadig kan se et behov for at arbejde med bedre trivsel for både ledere, medarbejdere og organisationer i helhed. Og dels fordi vi kan se, at der er brug for også at rette et særligt blik og opmærksomhed på ledernes eget arbejdsmiljø, siger hun og uddyber:

– Vi kan konstatere i undersøgelser, og når vi er dialog med lederne, at de er under pres. Og vi ved, at hvis lederens trivsel er dårlig, smitter det af på medarbejdernes arbejdsmiljø og sammenhængskraften på hele arbejdspladsen. Derfor er vores fokus at øge trivslen på tre niveauer: Hos den enkelte leder, hos medarbejderne og i hele organisationen. Og ja, der er nok tale om et skifte i forhold til en ny bevågenhed også på lederne om, at det kan være en meget krævende position, både ift. et voksende ledelsesspænd og krydspres som følge krav både inde- og udefra til lederne og organisationerne.

Får konkrete værktøjer med hjem

Karen Brøndsholm fremhæver, at deltagerne på uddannelsen både får konkrete værktøjer, øvelser og ny viden med hjem, som de kan omsætte til og handle på i praksis på arbejdspladsen. Men de får også et blik på andre lederes udfordringer, mulighed for at sparre og netværk på tværs af geografiske og forvaltningsmæssige skel.

– På uddannelsen møder de andre ledere, som ikke nødvendigvis ligner dem selv, og som de kan sparre med om styrker og udfordringer i at mestre og navigere i lederrollen. Den inspiration har vi sørget for også at indarbejde i form af netværksforløb, som er lige så forpligtende en del at være med i som undervisningen på uddannelsen. Vi kan se på tilbagemeldinger fra de testforløb, der er gennemført, at deltagerne prioriterer netværksforløbene højt.

Dagsorden på alle niveauer

Målet er, forklarer Karen Brøndsholm, at uddannelsen hjælper lederne med at løfte dagsordenen om et bedre psykisk arbejdsmiljø ind i organisationen, både af de formelle kanaler som TRIO og Med-udvalg, men også ind i ledergruppen og op på næste niveau i ledelseslaget.

– Vi håber, at lederne vil bruge det som en anledning til også at sparre med ledere og chefer om trivsel, både i deres egen organisation og måske også på tværs i kommunen eller regionen, netop fordi de på uddannelsen har mødt lederkollegaer fra andre områder.

Denne artikel er udgivet på hk.dk – læs den her

FIRE GODE GRUNDE TIL AT TAGE LEDERUDDANNELSE I PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Tag uddannelsen ledelse i psykisk arbejdsmiljø, hvis du gerne vil

1. have et endnu bedre greb om, hvordan du leder psykisk arbejdsmiljø
2. er klar til at gøre noget andet, end du plejer
3. vil åbne dit ledelsesrum og reflektere med andre
4. er klar til at involvere din egen organisation og prøve din nye viden af i praksis.

Det får du og din organisation, hvis du tager uddannelsen:

• Et sprog, der gør det lettere at tale om og handle på psykisk arbejdsmiljø
• Viden og indsigt i jeres kultur og inspiration til, hvordan I skaber en bæredygtig kultur
• Viden og værktøjer til at få øje på stress hos dig selv og dine medarbejdere og handle på det
• Konkrete metoder til at styrke det psykiske arbejdsmiljø og forebygge risikofaktorer
• Træning og feedback fra erfarne ledelseskonsulenter.
Kilde: Lederweb.dk

Læs mere og tilmeld dig her