Ledere der lykkes har syv kompetencer til fælles

Ledere der lykkes

En offentlig leder skal kunne noget andet i dag for at lykkes end for ti år siden. Det viser en ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse, som kortlægger syv kompetencer hos ekstraordinært dygtige offentlige ledere. Jeg har talt med to ledere, som udøver kompetencerne og en af ophavskvinderne til rapporten i fagbladet Kost, Ernæring & Sundhed.

Hvad er det, som gør, at nogle ledere er særligt fremragende til deres job? Hvilke kompetencer besidder de, og hvad har de til fælles? Det har Væksthus for Ledelse kortlagt for anden gang på godt ti år i undersøgelsen ‘Ledere, der lykkes 2’.

Og svaret anno 2016 lyder: Økonomisk opfindsomhed, strategisk zoom, individuel indlevelse, præstationsorienteret passion, konstruktiv konfrontation, mangfoldig mobilisering og afklaret autoritet. Disse syv kompetencer går igen hos de ekstraordinært dygtige ledere på tværs af regioner og kommuner. Kompetencerne er identificeret ved at analysere interview med 22 ledere, deres nærmeste chef og tre medarbejdere.

Ledelse handler om at påvirke mennesker

Men hvorfor lige disse syv kompetencer? Det har en af projektlederne bag undersøgelsen, ledelseskonsulent i HK Kommunal Mette Marie Langenge, et bud på:

− Vi gennemførte undersøgelsen for første gang for 11 år siden, og nogle af kompetencerne fra dengang går igen i den nye undersøgelse, nemlig det konfronterende, indlevende og rodfæstede. Det tænker jeg skyldes, at de kendetegner noget helt fundamentalt ved ledelse: Det kræver indlevelse at påvirke andre mennesker, og den mere konfronterende del, at sætte en retning og tage styringen, kræver rodfæste, så man ikke væltes af modstand. Hvis alle medarbejdere helt af sig selv satte retningen, ville lederne jo være overflødige. Derfor synes jeg ikke, at det er så mærkeligt, at de tre kompetencer stadig scorer højt, siger hun.

Har brug for økonomisk albuerum

Det, som kendetegner den fremragende offentlige leder i dag til forskel fra for ti år siden, er evnen til ubesværet at skifte mellem det kortsigtede og det langsigtede perspektiv − det, der i undersøgelsen kaldes ‘strategisk zoom’, evnen til ‘mangfoldig mobilisering’, der betyder at inddrage interessenter både i og uden for organisationen for at sikre opbakning, rygstød og samarbejde. Og så er det ‘økonomisk opfindsomhed’.

− Når de tre kompetencer er fremtrædende i dag, er det et udtryk for, at den offentlige sektor er under pres. Det gælder både økonomisk og med hensyn til at skulle forandre og udvikle sig. Man skal hele tiden være forberedt på fremtiden, siger Mette Marie Langenge.

Især er økonomisk opfindsomhed interessant, mener hun.

− Man kunne have forventet en grænseløs autoritetstro hos lederne i forhold til økonomien, og selvfølgelig overholder de bundlinjen, ellers kan de ikke være ledere. Men de har samtidig brug for et albuerum. Netop fordi de er pressede økonomisk, er de nødt til at finde på nye løsninger. De skal være opfindsomme og turde prøve nye ting af og gå uden for huset for at få ideer og svar.

Og netop det rum for udvikling er med til at motivere medarbejderne. De mærker, at arbejdet ikke kun handler om at løbe stærkere og præstere hele tiden med nedslidning til følge, mener Mette Marie Langenge.

De syv kompetencer er et ideal

Når det ikke længere er kompetencer som at delegere og give sparring, der er fremtrædende, kan det tolkes som et udtryk for, at netop de egenskaber i dag er en selvfølge, mener Mette Marie Langenge.

− I dag er ledelsesområderne blevet så store, at hvis ikke man kan delegere, er man ikke leder. Tidligere havde en leder måske kun 12-15 medarbejdere og kunne derfor træde til og tage de besværlige opgaver. Dem må medarbejderne selv tackle i dag − selvfølgelig med sparring fra lederen. Hun understreger, at de syv kompetencer hos ledere, der lykkes, ikke er en standard for, hvad offentlige ledere skal kunne. De er udtryk for et rendyrket ideal, som bygger på mange dygtige lederes praksis. Der kan sagtens være brug for andre og mere basale kompetencer end de syv, undersøgelsen fremhæver.

Kompetencer kan udvikles

− Vi blev meget overraskede over, hvor gode lederne er. De, som gør det godt, gør det fantastisk godt med de enormt store udfordringer, som de har i dag. Det betyder ikke, at ledere, som ikke lige kan spejle sig i alle syv kompetencer, godt kan pakke sammen og finde sig et nyt job. Der er brug for 30.000 ledere i den offentlige sektor, og vi kan ikke forvente, at alle er lige dygtige. Men vi kan håbe på, at undersøgelsen giver lederne inspiration og energi til at blive bedre. Kompetencer kan godt udvikles, siger Mette Marie Langenge. Og det mener hun, at lederne kan hjælpe hinanden med ved at tale med hinanden i forbindelse med uddannelse, ved at skabe netværk eller en-til-en. Og her skal de turde udstille både deres stærke og svage sider, foreslår hun.

Mød to ledere her, som udøver økonomisk opfindsomhed og mangfoldig mobilisering.

FAKTA: Ledere der lykkes

For 11 år siden udgav Væksthus for Ledelse undersøgelsen ‘Ledere, der lykkes’. Den indkredsede fem kompetencer hos særligt succesfulde ledere. Væksthuset har nu gentaget undersøgelsen og i Ledere, der lykkes 2, kortlægges syv kompetencer hos de ekstraordinært dygtige ledere i regioner og kommuner.

De syv kompetencer

1. Præstationsorienteret passion lederne stræber energisk og udholdende mod stadigt højere mål

2. Strategisk zoom  lederne skifter ubesværet perspektiv mellem detalje, overblik og fremsyn

3. Afklaret autoritet lederne er tydelige og tro mod deres værdier

4. Individuel indlevelse lederne har blik for det enkelte menneske og behandler alle med respekt

5. Økonomisk opfindsomhed lederne sikrer sig med økonomisk omhu og tæft et større ledelsesrum

6. Konstruktiv konfrontation lederne udfordrer, afklarer og bilægger uenighed

7. Mangfoldig mobilisering lederne investerer i værdiskabende relationer til en bred kreds af interessenter

Begge undersøgelser kan downloades på www.lederweb.dk