It-chef Lars Hagerup: Opgaver vigtigere end sektor

It-chef Lars Hagerup: Opgaver vigtigere end sektor

Lars Hagerup har flere gange i karrieren skiftet mellem lederjobs i den private og offentlige sektor – senest for et halvt år siden. For ham er sektoren ikke afgørende i jobvalg, men derimod opgaverne og vilkårene for at løse dem.

For lidt over et halvt år siden skiftede Lars Hagerup fra en lederstilling i et privat konsulenthus til jobbet som chef for klinisk it på Odense Universitetshospital, Danmarks største sygehus. I praksis betyder det 170 medarbejdere og blandt andet opgaven med at indføre en ny it-platform, som dagligt bruges af 30.000 medarbejdere.

Både ligheder og forskelle

Han ser både ligheder og forskelle i at bestride et lederjob i offentlig og privat regi. Og han taler af solid erfaring, for han har i sin karriere bevæget sig mellem sektorerne – ad flere omgange.

Det er nemlig sammenlagt blevet til mange år i det offentlige sundhedsvæsen, både i regionalt regi og i lederjobs på forskellige hospitaler for Lars Hagerup. Men han har også to gange skiftet fra offentlige til private lederjobs. Første gang i 2007 som vicedirektør i it-virksomheden CGI Group. Og senest i 2015 som leder i Accenture, et verdensomspændende konsulenthus.

– Uanset om man er ansat i en privat eller offentlig virksomhed, skal man kende sit ’marked’ – de kunder eller borgere, man servicerer, og de snitflader og samarbejdspartnere, man har. Men når det er sagt, er der forskellige grundvilkår. I det private handler det jo om at tjene penge og sælge sine produkter på et marked, skabe forudsigelighed i sin indtjening og sikre, at kunderne er glade, så de køber mere.

– Som offentlig leder arbejder man i en politisk styret organisation, som kan have forskellige mål og strategier. Hos os handler det om at levere en service til sygehuset, så afdelingerne bedst muligt kan behandle patienterne, siger Lars Hagerup.

De to sektorer kan lære af hinanden

De forskellige grundvilkår i de to sektorer giver nogle rationaler, som kan være svære at forstå, hvis man ikke har et dybere kendskab til hinanden, pointerer it-chefen.

– Når man sidder i det private og kigger over på den offentlige sektor, er det for mange svært at forstå, at der er så meget governance – lange beslutningsprocesser i mange fora osv. ’Hvorfor gør de ikke bare det, som er mest økonomisk rationelt?’. Men når man kender det offentlige indefra, ved man, at der er mange hensyn i spil, siger Lars Hagerup og nævner som eksempel, at man måske ønsker at give patienterne større indflydelse på deres forløb ved at åbne for online tidsbestilling til samtale eller behandling.

– Det er ikke nødvendigvis økonomisk rationelt, men bunder i en værdi om mere selvbestemmelse. Min oplevelse er, at det er mere komplekst og sammensat at være offentlig leder, fordi snitfladerne med omverdenen er flere og anderledes end i det private.

En af de ting, det offentlige kunne lære af det private erhvervsliv, er den løbende uddannelse og kompetenceudvikling, som finder sted, påpeger Lars Hagerup.

– Kompetenceniveauet i den private konsulentbranche, jeg kender, er meget højt. Her er det obligatorisk, at alle har et udviklingsprogram med uddannelse, så man hele tiden er toptunet til opgaverne. Det gør man ikke helt så systematisk og struktureret i det offentlige. Jeg blev selv sendt på skolebænken som chef i Accenture, og det var da udfordrende. Men det, jeg lærte, har været en kæmpe fordel for mig at have med i mit nuværende job på OUH.

Opgaver, vilkår og mening tæller

For Lars Hagerup har det i skiftene mellem offentlige og private jobs været en fordel at kende til begge verdener.

– En del af min Djøf-baggrund (cand.scient.adm., red.) – min faglighed – handler om at have indsigt i, hvordan offentlige organisationer fungerer. Og det har skaffet mig job i det private, siger han.

Så et godt råd fra Lars Hagerup til andre ledere, der overvejer at skifte sektor, lyder:

– Man skal sætte sig ind i beslutningsfilosofien og -strukturen i den pågældende sektor. Og være klar over styring og mål – om de er politiske eller rent økonomiske, siger han og afviser heller ikke at ville arbejde i en privat virksomhed igen.

– For mig handler det mere om opgaven, vilkårene for at løse den og meningsfuldheden i jobbet end om, hvorvidt arbejdsgiveren er offentlig eller privat.

Læs mere om ledere og sektormobilitet

Om Lars Hagerup

Lars Hagerup, 59 år, er uddannet cand.scient.adm. i 1989. Har siden taget adskillige lederuddannelser. Startede sin karriere i Frederiksborg Amt og som økonom på Rigshospitalet. Har siden været rådgiver i Sundhedsministeriet, haft adskillige lederjobs på forskellige hospitaler samt i Danske Regioner og Region Sjælland. Leder hos private Accenture fra 2015-2019 samt vicedirektør hos CGI fra 2007-2009.

Artiklen har været bragt på djoef.dk