Hvordan har du det, kære leder?

Hvordan har du det, kære leder?

Corona: Ledernes trivsel har ikke stået forrest i pande-lapperne hos ret mange under corona, hvor alles blikke, energi og kræfter har været rettet mod drift af kerneopgaven, medarbejdernes trivsel og på forhindre smitte.

Men både forskning og erfaring viser, at pandemien også har været en hård nyser for ledere.

Mens alle i øjeblikket har travlt med at analysere, opsummere og udlede, hvad vi har lært og tager med os fra coronakrisen, og hvad vi med glæde efterlader på kajen, når vi stævner ud mod New Normals kyster, sidder der nok en leder eller to derude og bare sunder sig. Puster ud i det stille efter et helt ekstraordinært og for mange vanvittigt år.

Og hvis de ikke gør, så burde de nok gøre det. I hvert fald hvis man spørger erhvervspsykolog og ledercoach Marie Kingston fra Kingston Consulting. Under coronakrisen har hun talt med ledere om deres trivsel, og hun har i løbet af foråret noteret sig et stigende antal henvendelser fra ledere med belastningssymptomer − udmattelse, træthed, mangel på energi, koncentrationsbesvær, negative tanker om sig selv og relationel udmattelse efter bl.a. at have taget vare på bekymrede og pressede medarbejdere.

Har haft mange bolde i luften

Baseret på samtalerne i sin egen praksis ser Marie Kingston mindst fire bolde, lederne har skullet holde i luften på én gang.

− I starten deltog de i alverdens task forces om at reorganisere driften, samtidig med at ingen anede, hvad der skulle ske. De har måttet kommunikere på en helt ny måde til medarbejderne, fordi der hele tiden kom nye retningslinjer, som skulle oversættes og iværksættes. Samtidig skulle de holde driften kørende − passe deres “almindelige” lederjob så at sige. Og endelig fik mange også en opgave med at sørge for, at medarbejderne ikke brændte ud. Så jeg kan godt forstå, hvis man som leder føler sig lidt brugt nu. Der har ligget et enormt ansvar hos dem, og det er lang tid at være i en form for alarmberedskab.

Hun understreger dog, at hun ikke tror, vi kommer til at se en stressepidemi hos ledere i kølvandet på corona.

− For side om side med belastningerne har lederne også oplevet en meningsfuld dimension i at være efterspurgte og værdsatte. Det modvirker stress, men er samtidig med til at gøre det svært at give slip og tillade sig selv en pause, siger Marie Kingston og fremhæver endnu en positiv coronaerfaring, lederne har fået med sig, der modvirker oplevelsen af belastning.

− Vi har set, hvor ekstremt dygtige mange har været til at håndtere forandring. Og det er jo helt vildt, hvad lederne sammen med medarbejdere har håndteret. Hvis vi ved årsskiftet 2019/20 havde vidst, hvad vi stod over for, ville de fleste nok have sagt, at “det kan vi ikke klare”. Men de har rent faktisk klaret det her. Det siger lidt om vores robusthed og evne til at kapere store forandringer.

Luk coronabogen og slap af

Men sidder coronakrisen nu i knoglerne, er tiden inde til at tage vare på sig selv, opfordrer Marie Kingston.

− Med genåbningen af arbejdspladserne står lederne igen med en forandring. Så det er godt, hvis de kan få lukket den del af bogen, der handler om at være i konstant krise-modus, få restitueret og give slip på supermandskomplekset om, at de skal kunne klare det hele, siger hun og foreslår bl.a., at lederne lukker coronaforløbet ved at se tilbage på, hvad de har gjort godt og lært af det − det er en god refleksion at gøre sammen i lederteamet, siger hun og uddyber:

− Det kan hjælpe med at få normaliseret den indre spændingstilstand af “flygt” eller “kæmp”-mekanismerne i takt med, at corona får mindre effekt på vores nære arbejdsmiljø. Nu er det tid til at tage en pause og finde tilbage til motivationen i at løse den kerneopgave, de har skullet arbejde rundt om så længe.

Nye postcorona værktøjer og viden til ledere

NFA, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, har siden starten af coronakrisen undersøgt og formidlet viden om, hvordan ledere og medarbejdere har oplevet forløbet. På hjemmesiden coronatrivsel.dk ligger både værktøjer, viden og erfaringer fra forskningsprojektet “Mental sundhed og arbejdsfællesskaber under coronakrisen” (MESA), som tager afsæt i 116 leder- og medarbejderinterviews fra foråret 2020 under den første store nedlukning.

Hjælp til at tage læring med sig

Seneste nyt er fire værktøjer, ledere kan bruge, når de vender tilbage til arbejdspladserne.

− Mange har måske et behov for at glemme corona, men som forsker er jeg bekymret for, at al den læring, vi har fået i krisen, bliver reduceret til noget om digital omstilling, Teamsmøder og et mere fleksibelt arbejdsliv, siger Malene Friis Andersen, organisationspsykolog og forskningsleder hos NFA for MESA-projektet.

Noget, ledere allerede i starten af krisen fremhævede, var, fortæller Malene Friis Andersen, at de i højere grad så medarbejderne som individer frem for en samlet ressource.

− Det vil mange ledere gerne holde fast i efter corona sammen med den øgede tillid, omstillings- og navigationsparathed, de har oplevet hos medarbejderne. I det hele taget er der mange fine ting at tage med sig, så det har vi udviklet nogle værktøjer til at hjælpe dem med at gøre.

For, minder forskningslederen om: Vi møder ind i en forandret verden, når vi vender tilbage til arbejdspladserne.

− Alle − uanset om de har været hjemsendt eller er mødt ind fysisk − har arbejdet på nye måder, mange i mindre sociale bobler eller teams, garanteret også i køkkenerne. De har fået nye vaner, rutiner og praksisser, og alt det skal nu laves om igen. Men vi skal have deres læring med os, og det skal lederne være med til at sikre.

 

Fakta:

1. Mit liv − læring fra coronakrisen

    Redskabet er til privatlivet. Mange oplevede i starten af krisen en paradoksal frihed:
De arbejdede 24/7, der var restriktioner for alt, men kalenderen var ryddet. Så det var på sin vis farvel til hamsterhjulet. Redskabet kan bruges til at genbesøge den tid og reflektere over, hvordan du ønsker, at de erfaringer evt.
skal påvirke dit liv.

2. Hold fast

    Redskabet hjælper dig og dine medarbejdere med at fordybe jer, strukturere og holde fast i de vigtige erfaringer. Hvem kan hjælpe jer med det og hvordan? Redskabet er velegnet til en fælles øvelse
i afdelingen, køkkenet,
institutionen osv.

3. Fra learing til doing

    Værktøj til at omsætte læringen fra coronakrisen til ny praksis i hverdagen. Her er nogle af de coronatemaer, som går igen hos mange, defineret på forhånd: trivsel, møder, kollegafællesskab og samarbejde − med plads til også at sætte temaer efter eget valg på dagsordenen. Øvelsen er for alle på arbejdspladsen og munder ud i handleplaner.

4. I læringens fodspor

    Denne øvelse kan både bruges i teamet og 1:1 og handler om at gå på opdagelse sammen. Reflektere over, hvad man hver især har oplevet og er kommet i kontakt med under corona, fordi ikke to har oplevet krisen på samme måde.

Se redskaberne på
coronatrivsel.dk

Artiklen har været bragt hos Kost og Ernæringsforbundet juni 2021