Guiden: Du skal kunne arbejde lige så godt hjemmefra

Guiden: Du skal kunne arbejde lige så godt hjemmefra

Fordele og ulemper ved hjemmearbejde diskuteres som aldrig før som følge af coronakrisen, hvor mange er blevet hjemsendt i flere omgange. Reglerne for hjemmearbejde er de samme som på arbejdspladsen – nogle er der lidt elastik i, andre er nagelfaste, siger ekspert.

Da Danmark lukkede ned i marts som følge af corona, fik sætningen ”jeg arbejder hjemme i dag” en helt ny betydning. For nu sad en stor del af den offentlige sektor og mange privatansatte på egen matrikel og skulle løse velfærdsopgaver digitalt og pr. telefon – måske ved spise- eller sofabordet. Og nu er mange sendt hjem igen.

Men selv om kontoret er flyttet hjem, gælder den samme lovgivning som på arbejdspladsen faktisk, fortæller Anne Lintrup, selvstændig arbejdsmiljø­konsulent i A-miljø.

– Arbejdsmiljølovgivningen slår fast, at hvis du samlet arbejde mere end en dag hjemme om ugen, skal du have tilbudt forskellige arbejdsredskaber. Og arbejdsgiveren har også det overordnede ansvar for, at dit hjemmearbejde foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

– Måske har du ikke har plads til et hæve-sænkebord, men så kan du indrette dig på anden vis. Jeg har set folk stå op og arbejde ved strygebrættet, fordi det fungerede godt for dem. De fleste har en dialog med deres leder om, hvad de har brug for af redskaber. Om det er kontormøbler eller et løst tastatur til din bærbare computer, skal du have dem stillet til rådighed, hvis du arbejder hjemme mere end én dag om ugen, fastslår Anne Lintrup.

Få struktur på arbejdsdagen

Hun anbefaler, at man tager en snak med sin arbejdsmiljørepræsentant, hvis der skulle vise sig at være problemer med at få arbejdsgiveren til at leve op til reglerne.

Udover den fysiske indretning oplever nogle også udfordringer i at få lavet en struktur på arbejdsdagen. Job og fritid kan nemt flyde sammen, når du sidder hjemme og arbejder, og her anbefaler Anne Lintrup, at du laver en arbejdsplan, der passer til dine forhold.

– Selv om du sidder hjemme, skal du overholde dine arbejdstider og -timer. Tal med dine kollegaer om, hvordan de strukturerer deres arbejdsdag, og få gode ideer, hvis det er svært for dig.

Endelig anbefaler Anne Lintrup også, at du holder fast i dine kolleger med aftaler om at tale sammen jævnligt for at holde det kollegiale i live.

– Det kan være, at man mødes på Teams eller Zoom hver dag kl. 14.30. Eller at man har en Facebook-gruppe, hvor man chatter med hinanden. Her har ledelsen også en vigtig opgave i at holde øje med den enkelte medarbejders trivsel. Lederen bør være nærværende og tilbyde løbende sparring og sørge for at holde personalemøder, som man ville gøre på den fysiske arbejdsplads.


Anne Lintrup er uddannet fysioterapeut og cand.mag. i Arbejdslivsstudier og Psykologi (RUC). Har gennemført forskellige coach­uddannelser. Arbejder som selvstændig arbejdsmiljøkonsulent og har bl.a. undervist arbejdsmiljø­repræsentanter i Dansk Socialrådgiverforening i regler for hjemmearbejdspladser. Læs mere om hende på a-miljo.dk.

Artiklen har været bragt i Socialrådgiveren 11/20