Giv karrieren et tjek

Giv karrieren et tjek

Rådgivning: Inspiration til forandringer i arbejdslivet og konkrete råd til at eksempelvis efter- og videreuddannelse er nogle af de input, karriererådgiver Mille Harvej Larsen har givet ledermedlemmer i Kost og Ernæringsforbundet.

Problemer med fysikken, en følelse af at være groet lidt fast, drømmen om en videreuddannelse − eller for nogle: Et helt nyt job. Det er nogle af de afsæt, ledere har haft for at tage imod Kost og Ernæringsforbundets tilbud om karriererådgivning − et tilbud, som fortsætter i 2019.

Kvinden, som leverede rådgivningen, er konsulent og karriererådgiver Mille Harvej Larsen. Hun har beskæftiget sig med uddannelse, personaleledelse og -udvikling i årevis.

− Min opgave er først og fremmest at inspirere folk til at reflektere over deres arbejdsliv og sammen med mig finde nye muligheder, hvis de har brug for en forandring. Det er ikke nødvendigvis altid et nyt job, det kan også være udviklingsmuligheder i den funktion, man har, hvis man f.eks. føler, at man er groet fast eller har problemer med fysikken efter mange års arbejde i et køkken, siger Mille Harvej Larsen.

Vis din værdi i dit CV

Det er lederen, som sætter dagsordenen for samtalen, understreger hun. Men ikke alle er helt klar på, hvad de egentlig ønsker sig af deres karriere.

− Nogle har brug for at få gennemgået deres CV, som måske ikke er opdateret efter mange år i samme stilling, eller de har behov for input til en konkret ansøgning. Hvordan kan man gøre sig interessant, hvor alsidig er man egentlig, hvilke jobfunktioner og konkrete arbejdsopgaver har man haft osv. Et CV og en ansøgning skal jo vise virksomheden, hvad de får ud af at ansætte netop dig. Derfor er det yderst vigtigt at få gjort netop det tydeligt.

Står man lidt mere famlende over for sine fremtidsdrømme, starter Mille Harvej Larsen et andet sted.

− Så taler vi om, hvad de godt kan lide at lave, om de drømmer om efteruddannelse eller andre udviklingsmuligheder. Og handler det om at skifte job, kan vi f.eks. se på, hvilke interessante virksomheder der findes i lokalområdet, eller om de har samarbejdspartnere i deres daglige arbejde, f.eks. leverandører, de kan tage fat i.

På den front er ledere ikke anderledes end alle andre medarbejdere, pointerer Mille Harvej Larsen.

− Nogle ønsker at blive i jobbet, og her finder vi sammen udviklingsmuligheder. Er der f.eks. et andet sted i organisationen, man kan se sig selv? Andre føler sig fastlåst i jobbet − hvem kan så hjælpe dem videre? Har man fået personaleansvar, men aldrig fået en egentlig lederuddannelse, skal man måske have det. Det er et reality check: Stemmer dine kompetencer og ønsker overens med den virkelighed, du er i? Hvad står i vejen, f.eks. travlhed og daglig drift? Og så prøver vi i fællesskab at finde ud af, hvem der kan hjælpe vedkommende videre.

Du ved godt selv, om du skal videre

Mille Harvej Larsen har oplevet det særkende ved de kost- og ernæringsfaglige ledere, at mange er på mindre arbejdspladser uden den store mulighed for udvikling. Andre oplever, at miste en del af ledelsesansvaret, når der centraliseres og flere arbejdspladser lægges sammen.

− Så er der måske ikke så meget strategisk ledelse tilbage. Er det tilfældet, undersøger vi, om der er muligheder for, om jobbet kan blive til et, man gerne vil være i alligevel. Eller om man skal et andet sted hen. Som regel ved man det nemlig godt selv, og så tager det ofte kun ganske få minutter at konstatere. Måske er man glad for sine kolleger, medarbejdere eller samarbejdspartnere og er derfor villig til at gå på kompromis. Så er der noget at arbejde på.

Vil man videre, er LinkedIn et godt værktøj at bruge, siger Mille Harvej Larsen.

− Googler man f.eks. konkrete virksomheder − det kan være en kommune, en leverandør eller andre − kan man se på LinkedIn, om man kender nogen det pågældende sted, man kan drikke en kop kaffe med. Mange siger: “Jeg har ikke netværket til det”, men det viser sig ofte, at det har de faktisk. Helt generelt er det min erfaring, at folk bliver afklaret af en karrieresamtale med mig. De går herfra med en konkret plan for fremtiden − og mange får sig flyttet, hvis det er det, de ønsker.

 

FAKTA

Behov for sporskifte

Kost og Ernæringsforbundet tilbyder lederne rådgivning i:

•  ledelse
•  kost- og ernæringsfaglig ledelse
•  lederrollen og personlig udvikling
•  lønforhandling for ledere

www.kost.dk/lederraadgivning

 

Godt at tale med en, som ikke kender mig

Gitte Kromann har mindst ti år tilbage på arbejdsmarkedet og brugte en karrieresamtale til at vende tanker om udviklingsmuligheder og udfordringer i dagligdagen som leder.

Gitte Kromann blev ansat som ung økonomaassistent i 1985 i det, der i dag hedder Engbo Køkken i Nyborg under Region Syddanmark. I dag, små 35 år senere, ser intet ud som dengang. Institutionen for fysisk og psykisk handicappede, som køkkenet laver mad til, er blevet opdelt, udskilt og flyttet i flere omgange.

Trives med forandringer

I dag er Gitte Kromann leder for fire medarbejdere i et centralkøkken, som servicerer 84 borgere med køleproduceret døgnkost − et job, hun har bestridt i ti år. Hun kan rigtig godt lide forandringer og udfordringer, alligevel har behovet for at søge nye græsgange i de forgange 35 år ikke været stort. De mange omstruktureringer i organisationen har givet Gitte Kromann den fornyelse, hun trives med.

− Der har ikke været meget stabilitet og daglig drift over mit job, og det passer mit temperament godt. Jeg har desuden en god medarbejderstab, og da jeg har taget en del af en akademiuddannelse i ledelse, føler jeg også, at jeg har udviklet mig i jobbet som leder.

Trængte til at lufte tankerne

At hun alligevel så muligheder i en karrieresamtale med Mille Harvej Larsen, forklarer Gitte Kromann sådan her:

− Jeg er på en meget lille arbejdsplads, jeg er ikke med i et ledernetværk og har ikke mange lederkolleger at tale med om udfordringer og udviklingsmuligheder i jobbet. Min chef har meget fokus på ledelse af det pædagogiske personale, så jeg trængte til at tale med en, som kunne udfordre mig på de sidste ti år af mit arbejdsliv.

En af udfordringerne er fysikken. Netop fordi det er så lille en arbejdsplads, er Gitte Kromann med i produktionen, og det kan kroppen efterhånden godt mærke.

− Så nogle gange tænker jeg på, om jeg kan holde mindst ti år endnu, som jeg skal.

Samtidig har hun og hendes mand netop solgt deres landejendom, hvor de i mange år har dyrket juletræer. Og de vil gerne rejse meget mere, end de hidtil har kunnet.

− Jeg har ikke et fast billede af, hvad jeg skal og ikke skal, og jeg mødte fuldstændig uforberedt op. Men det var godt at få vendt, drejet og sat ord på mine tanker i selskab med en udenforstående. Hun spøger på en anden måde end folk, som kender mig. Så vi talte blandt andet om muligheden for at finde nye udfor-
dringer i mit nuværende job. Jeg har jo et køkken og en medarbejderstab, som fun-
gerer rigtig godt, så måske kan jeg tænke i at arbejde mere
med det ledelsesmæssige. Det kunne være en vej at gå.

 

Et godt skub i den rigtige retning

Laura Andersen brugte karrieresamtalen som et sidste skub til at gå i gang med en akademiuddannelse i ledelse. Den skal klæde hende på til sit første job som leder i et køkken, der snart bliver bygget.

Allerede i sit andet job som nyuddannet professionsbachelor fandt Laura Andersen sin rette hylde i arbejdet med ældre og ernæring. Men her stopper hendes karriere ikke. Inden for en overskuelig fremtid træder Laura Andersen ind i en nyoprettet stilling som produktionsleder i et plejehjemskøkken, der er ved at blive bygget i Københavns Kommune. Og udsigten til et lederjob fik Laura Andersen til at mærke et påtrængende behov for at blive klædt ordentligt på til opgaven. Derfor takkede hun ja til en karrieresamtale i regi af Kost og Ernæringsforbundet.

− Det var for at få ro i kroppen og hovedet, siger Laura Andersen, som er uddannet både ernæringsassistent og professionsbachelor i ernæring og sundhed med speciale i ledelse, fødevarer og service i 2014.

Jeg gør måske ikke som andre ledere

Til daglig arbejder hun på plejecenter Møllehuset i De Gamles By i København som ernæringsfaglig koordinator med ansvar for blandt andet ernæringsrelaterede opgaver for de ældre beboere og med økonomistyring. Og det er netop her på plejecentret, at der skal bygges nyt køkken ‘inden for en meget nær fremtid’. Hvornår det konkret bliver, ved Laura Andersen ikke endnu. Men hun ved, at når hun om føje tid står med personale- og ledelsesansvar for produktionen og dens medarbejdere, skal hun føle sig så klar til opgaven, som hun overhovedet kan.

− Jeg er 33 år og vil derfor være en relativt ung leder i plejesektoren. De fleste ledere har gråt hår. Jeg oplever desuden, at der er mange regler for, ‘hvad vi gør og ikke gør’. Dem kender jeg ikke så mange af. Men selvom jeg måske ikke gør som alle andre, vil jeg jo gerne have succes som leder. Derfor vil jeg forberede mig så godt som muligt for at kunne stå fast på de beslutninger, jeg kommer til at træffe, forklarer hun.

I gang med en lederuddannelse nu

Helt konkret gik Laura Andersen fra karrieresamtalen med Mille Harvej Larsen med flere ideer, hun kunne arbejde videre på:

− Jeg fik et rum at reflektere i med et andet menneske, som ikke kender mig og min situation, og jeg fik luftet nogle af mine teorier og tanker om fremtiden. Jeg kunne læne mig op ad, hvad hun havde at byde på, siger Laura Andersen og netop spørgsmålet: “Hvis du ikke føler dig godt nok klædt på til opgaven, hvad kan du så gøre for at blive det”, resulterede i, at hun bad om en samtale med sin leder.

− Jeg måtte sige, at jeg ikke var klar til opgaven, hvis jeg ikke fik en lederuddannelse. Så nu er jeg i gang med en akademiuddannelse i ledelse. Jeg har brug for at lære om de ‘måder’, man kan være leder på, hvordan man leder både op ad og ned ad osv. Jeg ved jo godt, at jeg ikke bliver en superleder fra dag ét − det kræver også knofedt og erfaring.

Karrieresamtalen fik med andre ord Laura Andersen til at indse, at hun ikke bare skulle lukke øjnene og hoppe ud i lederjobbet.

− På den måde var det et godt skub i den rigtige retning for mig. Det kan jeg kun anbefale, at andre også gør. For når hverdagen kører på fuldt blus, er det netop sådanne tanker, man ikke får givet nok tid og ro. Med karrieresamtalen fik jeg et rum, som kun handlede om mig, mit arbejdsliv − og om, hvad jeg kunne gøre for mig selv.

Artiklen har været bragt i Kost, Ernæring og Sundhed 01/2019