Du undgår den, du ikke stoler på: Tillidskrisen står i vejen for modernisering

Du undgår den, du ikke stoler på: Tillidskrisen står i vejen for modernisering

Uden tillid ingen løsninger, påpeger den canadiske ledelsesforsker Jonathan Darville. Han har ret, siger ledelseskonsulent fra HK og drømmer om at revitalisere tillidsreformen.

– Tænk på, hvordan du relaterer til et menneske, virksomhed eller land, du ikke stoler på. Du undgår dem! Du vil ikke købe varer hos nogen, du ikke har tillid til, du tager ikke på ferie i et land, hvor du er utryg osv. Tillid er en grundlæggende beslutning om at stole på nogen – og give dem retten til at forvalte noget, du sætter stor pris på. Det skal ledere være bevidste om i deres adfærd – hver eneste dag.

Ordene kommer fra Jonathan Darville fra the Center for Leadership Studies i Canada, som talte på den amerikanske ledelses- og uddannelseskonference ATD i Atlanta i slutningen af maj.  Under en overskrift om tillid i organisationer var hans budskab, at tillid er en grundlæggende beslutning, som kræver et konstant fokus hos ledere – og ikke mindst topledere – hvis de vil fastholde den goodwill, de har optjent.

– Tillid er en diffus egenskab. It takes a long time to earn and almost no time to burn. 

Vendte tillid på hovedet

En af dem, som hørte Jonathan Darville tale, var Mette Marie Langenge, ledelseskonsulent i HK Kommunal. Hun mener, at vi vil have godt af at lytte til Jonathan Darville i Danmark, hvor tillidsdebatten er skyllet ud med årstiderne.
– Han fik perspektiveret nødvendigheden af, at medarbejderne kan have tillid til den organisation, de ledere og den topledelse, de arbejder for, siger hun.
Eksperten rammer noget centralt, som hun mener er i kritisk tilstand i den offentlige sektor.
– I Danmark har vi længe talt om, at der i de offentlige organisationer mangler tillid til medarbejderne, og derfor har man indsat forskellige kontrolmekanismer. Men jeg tror, at vi med fordel kunne drøfte, om vi gør os nok umage med, at de offentligt ansatte kan have tillid til deres arbejdsgivere. Og her mener jeg ikke den nærmeste teamleder, men om offentligt ansatte indgår i et styringssystem med politikere og topledelse, som de har –  og kan have – tillid til, siger Mette Marie Langenge.
Hun mener, at tillidsdebatten i Danmark vil nyde godt af input fra en mand som Jonathan Darville, fordi han minder os om, hvor grundlæggende vigtig tillid er for vores engagement og præstationer.

Tillid overlever generationer

Først og fremmest peger han nemlig på, at tillid er en gammel samtale, der går til helt tilbage til den kinesiske filosof Konfutse (551-479 f.Kr., red.), som talte om, at en hærleder har brug for tre ting for at lykkes: Våben, mad og tillid. Og det sidste, han skal give køb på af de tre, er tillid.
Fordelen ved tillid, hævder Darville er, at den er en universel værdi, som ikke dør ud med hver ny generation, men er konstant på tværs af alle tider. Det viste tal, han fremlagde fra store tillidsundersøgelser på tværs af generationer i amerikanske virksomheder. Udfordringen i tillid er til gengæld to ting, pointerede han:
– Dels er vi som samfund generelt ved at blive mere skeptiske. Undersøgelser viser tydeligt, at vi stoler mindre og mindre på magthavere og magtfulde institutioner som eksempelvis det retslige system, Højesteret og lignende institutioner. Men misbrug af magt er samtidig den sikre vej til at tab af tillid, og derfor er hans pointe, at tillid starter i toppen – med en gennemsigtig, åben og ærlig ledelsesstil, som medarbejderne kan købe ind på.

Erkend tillidsbruddet og reparer det

Jonathan Darville peger på tre indsatser for at løse tillidskrisen.
– Anerkendt først det specifikke magtmisbrug for dig selv og sig det så højt. Undskyld det, og forpligt dig til at genopbyg det ødelagte. Det gode er, at der næsten altid er en vej tilbage, sagde Darville og forklarede:
– Hvis jeg fx kører uden kørekort og bliver stoppet, får jeg først en advarsel. Sker det igen, får jeg en bøde. Næste gang en bøde til. Og sker det endnu engang, mister jeg kørekortet. Men jeg kan vælge at have mit kørekort på mig næste gang, jeg er ude at køre. Jeg kan også vælge at betale bøden, og jeg kan i sidste instans generhverve mit kørekort, hvis jeg mister det. Så der er altid mulighed for at rette op på tillidsbruddet.
Selvfølgelig, understregede Darville, vil omfanget af et tillidsbrud og omfanget af gentagelserne have betydning for, hvor svært det er at genopbygge tilliden.
– I en organisation kræver det et rum, hvori tillidsbruddet kan italesættes. Og nok også, at der er en mediator tilgængelig til at hjælpe processen på vej, konkluderede han.

Skat viser behovet

For Mette Marie Langenge er der alvorligt behov for at skabe nyt fokus på tillid i den offentlige sektor.

– Skandalen i SKAT er et godt eksempel på, at man har haft travlt med ikke at støtte medarbejderne i at løse arbejdsopgaven, men i stedet fokusere på dårligt gennemtænkte besparelser på områder, hvor det ikke gav mening. Og på at mele topledelsens kage, hvor man i stedet passende kunne have brugt kræfterne på at kreere et system, hvor medarbejderne har tillid til det, der foregår, og borgerne har tillid til hele butikken. Men måske fordi vi generelt er vant til en høj grad af tillid i Danmark, kan vi have en tendens til at glemme betydningen af tillid eller tage den for givet, mener Langenge.
Hun ser derfor gerne at tillidsdebatten bliver revitaliseret.
– Vi fortjener at revitalisere samtalen om tillid, og se på den med nye øjne. Her er Jonathan Darville’s pointer en vej frem.

Fakta: ATD-konferencen

Læs flere artikler fra ADT konferencen, som for 74. gang gennemførte Association for Talent Developments (ATD) i maj 2017 i Atlanta, USA.

Konferencen samlede 10.000 deltagere fra 78 lande, som i mere end 300 workshops kunne blive klogere på ledelsesudvikling, talentpleje, læring og uddannelse. Læs mere på atdconference.org