En tryg start for familien med et nyfødt barn

En tryg start for familien med et nyfødt barn

Ønsket om at opspore og løse børns og familiers problemer så tidligt som muligt er langt fra en ny tanke – det har vi som samfund altid været optaget af. Opfattelsen af, om der findes gode og dårlige familier har i tidens løb sat sit præg på både familierne og de fagprofessionelles virke. Og gør det stadig. Det viser erfaringerne fra et fireårigt projekt om tidlig opsporing og indsats i Furesø Kommune.

“Vi ville gerne være en del af indsatsen, fordi vi vidste ligesom, at vi havde færre ressourcer end andre. Jeg vidste ikke, hvordan jeg ville reagere på manglende søvn og alle de udfordringer, der hører med til at få et barn. Jeg har heller ikke et helt ideelt forhold til min mor, og tænk nu hvis jeg blev ligesom min mor. Vi troede godt på, at vi kunne klare det, men vi ville bare hellere være på den sikre side. Vi ville hellere have muligheden for meget hjælp.

– Så var det også rigtig rart, at sundhedsplejersken kom så tit i forhold til at veje og måle og ligesom at se, at alt er fysisk i orden. Også fordi jeg meget hurtigt bliver bekymret for alting, så det var rigtig rart, at der ligesom kom en, som jeg vidste havde styr på det. En fagperson, som kunne kigge og sige, at alting bare er superfint. Det gav rigtig meget ro på.

Sådan opsummerer en mor i den afsluttende rapport fra Social- Respons sin oplevelse af at have modtaget indsatser som følge af projektet En Tryg Start for Alle, som er gennemført i Furesø Kommune fra 2018-2021.

I denne publikation kan du læse om resultater af projektet, få inspiration til mere viden om forebyggelse og tidlig indsats i familier og ikke mindst læse budskaberne fra fagfolk og eksperter, som deltog i den konference, der rundede projektperioden af i Farum Kulturhus i september 2021.

Jeg har hjulpet Furesø Kommunes sundhedspleje med at udarbejde en publikation om projektet med afsæt i den afsluttende konference. Læs den her:

https://sundhedsplejen.furesoe.dk/media/13921/konference_2021_web.pdf