Direktør i eget liv

Direktør i eget liv

Direktør i eget liv

Tre store organisationsændringer forandrede Birgitte Glifbergs stilling fra afdelingsleder over funktionsleder til at ende med et tilbud om at blive chefkonsulent. Hør, hvordan hun kom videre. 

– Birgitte, hvorfor går du ikke efter en fratrædelsesaftale?

Spørgsmålet faldt i telefonen en fredag eftermiddag og blev de forløsende ord for Birgitte Glifberg. Hun brugte weekenden på at undersøge muligheden for et outplacementforløb med støtte fra Tryghedspuljen og på at forberede sig mentalt på et møde med sin nye chef og direktør om mandagen.

– Jeg gik helt afklaret til mødet og overraskede alle, da jeg sagde, hvad jeg ønskede.

Tog magten over eget liv

Det er tre år siden, at Birgitte Glifberg fratrådte sin lederstilling i en kommune. Forud lå tre store organisationsforandringer. Den første havde ændret hendes stilling fra afdelingsleder i en forvaltningsstruktur til centerchef med personaleansvar i en ny centerstruktur. En ændring i centerstrukturen betød en ny stilling som funktionsleder, fortsat med personaleansvar. En tredje forandring skulle gøre hele funktionslederniveauet overflødigt. Tilbuddet til Birgitte Glifberg lød på en stilling som chefkonsulent med samme løn som hidtil.

– Det kunne jeg mærke, at jeg ikke havde lyst til. Så jeg kontaktede HK Kommunal, som henviste mig til ledercoach Solveig Gjerding, og det var hende, som i telefonen den fredag eftermiddag sagde de forløsende ord om fratrædelsesaftalen.

Direktør i eget liv

Birgitte Glifberg er i dag direktør i sit eget konsulentfirma, GLIFBERG PROCESSER, hvor hun arbejder med leder-, team- og organisationsudvikling. For hende kom det uønskede skift i karrieren til i høj grad at handle om selv at tage styring.

– Når du ufrivilligt bliver sat i en situation, hvor din stilling nedlægges, bliver kontrollen over dit liv for en stund taget fra dig. Det kan give en følelse af magtesløshed. Spørgsmålet er, om du vil lade den fylde? Og måske blive sur og vred … Eller om du vil tage magten over dit liv tilbage. Det var vigtigt for mig at gøre – at være direktør i eget liv. Og lade det ’dårlige’, som skete, være åbningen til noget nyt.

Birgitte Glifberg brugte det outplacementforløb, hun fik støtte til, til at finde ud af, hvad hun ville. Og hun fik nogle samtaler med ledercoach Solveig Gjerding for at få styr på den følelsesmæssige side af sagen.

– For mig handlede den proces om at tage mig selv alvorligt: Se muligheder og ikke være bange for at gå det ukendte i møde.

Artiklen har været bragt i HK Kommunal Chefgruppens nyhedsbrev i april 2017.