Bodil Otto om Ledelseskomissionens rapport: Ledelse er blevet sat på dagsordenen

Bodil Otto om Ledelseskomissionens rapport: Ledelse er blevet sat på dagsordenen

Der er gode takter i Ledelseskommissionens anbefalinger, som sætter de offentlige lederes vilkår på dagsordenen, mener OAO’s formand Bodil Otto. Dog er hun ikke enig i, at MED- og overenskomstsystemet spænder ben for lederne.

– Jeg er ikke enig i alle kommissionens anbefalinger, men jeg glæder mig over, at de har gjort så grundigt et stykke arbejde, har talt med så mange offentlige ledere og har inddraget så mange praksiseksempler. Det vil gøre arbejdet med at oversætte anbefalingerne nemmere og mere nærværende, fordi der er noget at tale ud fra.

Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Bodil Otto, formand for OAO og HK Kommunal, på Ledelseskommissionens anbefalinger, som blev præsenteret på et pressemøde i dag.

Hvor blev staten af?

De i alt 28 anbefalinger sætter bl.a. ’borgerne først’, fokuserer på at udvikle driften, anbefaler politikerne at styre mindre og blande sig uden om ledelse og beder til gengæld lederne om at ’læne sig frem’ og tage lederopgaven på sig.

– Jeg er lidt skuffet over, at staten fylder så lidt i anbefalingerne – fokus er i høj grad på kommunerne og regioner, mens de store driftsområder i staten er fraværende. Men jeg synes, at anbefalingerne sætter ledelse og ledernes vilkår på dagsordenen på en måde, som giver anledning til at drøfte dem. Men det kræver også, at de kommer ud og lever, at der bliver lavet aftaler om uddannelse osv.

Ledelsesspændet er for stort

Lykkes det, mener Bodil Otto, at medarbejderne, som er udsat for offentlig ledelse og ledere i deres daglige arbejde, vil opleve en forskel.

– Især hvis man får gjort noget ved ledelsesspændet, som anbefalingerne siger. Det vil give mere nærværende ledelse. Det kan man ikke præstere, hvis man har 90-100 medarbejdere.

Mange ledere, påpeger hun, har deres opmærksomhed på rammevilkår, rapporteringer, møder og på niveauet over – de leder opad.

– Hvis de i stedet kunne lede mere nedad og have blik for medarbejderne, ville det gavne den faglige udvikling af medarbejderne, som halter. Det ender ofte med kun at være medarbejderne, som skal gøre en forskel for borgerne. Sophie Løhde sagde det meget godt: Man styrer for meget og leder for lidt.

Lederne bruger ikke lokale rammeaftaler

Et kontroversielt punkt i anbefalingerne fra Ledelseskommissionen er en forenkling af samarbejdssystemet. Man lægger op til at forenkle overenskomster og arbejdstidsregler og til et serviceeftersyn af MED-systemet, fordi det ikke alle steder understøtter målet om at inddrage medarbejderne eller sætter borgerens perspektiv først. Det er Bodil Otto ikke enig i.

– Dels er det jo noget, vi hele tiden kigger på – senest i de nyligt overståede overenskomstforhandlinger. Og dels mener jeg, at noget af det bunder i manglende viden hos lederne. For der er lokale rammeaftaler, som giver vide muligheder for at indrette sig, så fx arbejdstid ikke er et problem i den enkelte organisation. Men de bliver ikke brugt, fordi lederne ikke kender til dem, som det er deres ansvar og opgave at gøre.

Vi har dygtige offentlige ledere

Ledelseskommissionens anbefalinger er et af fire spor i en Sammenhængsreform, som innovationsministeren præsenterer til efteråret. På pressemødet bebudede Sophie Løhde en ledelses- og kompetencereform, som skal sikre, at ’råstoffet (lederne, red.) er rustet til at styrke kvaliteten og sammenhængen for den enkelte borger’. Om sine forventninger til det videre forløb siger Bodil Otto:

– Jeg er meget spændt på, hvor meget anbefalingerne kommer til at leve. For hvis ikke vi tager dem til os, bliver de bare et led i en Christiansborg-politik og retorik. Jeg kan også være nervøs for, at dimensionerne i anbefalingerne bliver oversat forkert – fx når kommissionen siger, at der fyres for få offentlige ledere, for det passer ikke. Vi har nogle af de bedste offentlige ledere i Danmark – men deres vilkår er meget svære. Den dimension er vigtig at få frem.

Ledelseskommissionens fulde rapport kan downloades her:

https://ledelseskom.dk/files/media/documents/hovedpublikationer/saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_rapport.pdf

Fakta: Ledelseskommissionens anbefalinger

Ledelseskommissionens 28 anbefalinger er samlet i syv hovedgrupper:

1 Borgeren skal i centrum

2 Politikerne skal have tillid til ledelse

3 Samarbejdssystemet skal forenkles

4 Forvaltningscheferne skal lede driften og udviklingen af driften

5 Ledere skal sætte retning

6 Ledere skal sætte holdet

7 Ledere skal udvikle sig.

Læs Ledelseskommissionens anbefalinger i en pixi-version her:

https://ledelseskom.dk/files/media/documents/hovedpublikationer/saet_borgerne_foerst_-_ledelseskommissionens_anbefalinger.pdf

Artiklen har været bragt på Offentligt Ansattes Organisationer, OAO.dk i juni 2018