Eksempler

Offentlig Ledelse nr. 2-2105

Offentlig Ledelse

Er et magasin, som følger den offentlige ledelsesdagsorden tæt i en blanding af journalistiske artikler og indlæg fra forskere, konsulenter, forfattere og andre eksperter, som har fingeren på den offentlige ledelsespuls. 

Som redaktør af bladet sikrer jeg et mix og flow i bladets indhold af aktualitet, tendenser og faglig substans. Jeg arbejder sammen med freelance journalister, fotografer og illustratorer om indholdet. Og jeg har ansvaret for indhold fra ideerne på redaktionsmødet til det trykte blad lander i modtagernes postkasser. 

Bladet udkommer hver tredje måned og sendes til 5.500 velfærdsledere, primært i landets kommuner og til samarbejdspartnere, medier og andre aktører på det sociale område.

Different. Just like you - handbook

Different. Just like you

Var et projekt, som løb over mere end to år. Fire partnere fra tre europæiske lande gik sammen om at producere et træningsmateriale i psykosocial støtte til mennesker med handicap med EU-støtte og med krav om flere testperioder undervejs.

Udover at være forfatter på indholdet stod jeg for at styre processen fra de første tanker til den færdigtrykte håndbog. Det omfattede blandt andet at facilitere møder i Berlin, Wien og København. Resultatet kan du se her, og håndbogen bruges i dag blandt andet af Internationalt Røde Kors i arbejdet med psykosocial støtte for nødlidende i verden. Materialet er gennemtestet af andre interesseorganisationer på handicapområdet og af slutbrugere – lærere, frivillige og andre, der arbejder med mennesker med handicap. 

forside-fsd-aarsmoedeavis

Årsmødeavis

En gang om året afholder Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark årsmøde. Og til den konference  producerer jeg en avis til mødedeltagere, oplægsholdere og samarbejdspartnere.

Avisen er et svar på ønsket om at brande og forny foreningens ansigt udadtil. Den afspejler  samtidig den dagsorden og de temaer, foreningen beskæftiger sig med fra år til år.

I 2016 er temaet ‘at måle sig til velfærd’, som socialminister Karen Ellemann (V) adresserer på forsiden af avisen.