Ostescanner opdager skrumpelever ti år tidligere

Ostescanner opdager skrumpelever ti år tidligere

Ostescanner opdager skrumpelever ti år tidligere

En ’stivhedscanner’, som bruges i osteproduktion, kan opdage skrumpelever langt tidligere og dermed redde liv. Læge Maja Thiele skrev ph.d. om opdagelsen og vil nu ud på landevejene i Region Syddanmark med scanneren, for i tide at fange så mange som muligt med begyndende skrumpelever.

– Når man som læge arbejder i en leverklinik, får man patienter med skrumpelever henvist alt, alt for sent. De har ofte kun en overlevelsestid på tre år, når vi ser dem, og vi kan ikke redde deres leverfunktion. Det er rigtig ærgerligt, fordi det tager 10-20 år at udvikle skrumpelever, så en tidligere indsats kunne hjælpe dem.

Det fortæller Maja Thiele, ph.d., lektor og læge på Afdeling for Medicinske Mavetarm- og Leverlidelser på Odense Universitetshospital. Og den frustration fik hende til at tænke kreativt. For en lever, som har det skidt, fordi dens ejermand har drukket for meget i for mange år, udvikler arvæv.

Arvævet gør, at leveren bliver stivere og stivere og fortrænger levercellerne, der til sidst ligger og ”svømmer rundt som små øer i et hav af arvæv”, som Maja Thiele udtrykker det.

– Jeg plejer at kalde leveren ’det generte organ’. Den arbejder og arbejder, uden at man mærker noget til den – indtil den ikke kan mere. Så når først man mærker sin lever, og man kan se i blodprøver, at der er noget galt, er det som regel for sent at gøre noget.

Artiklen har været bragt i magasinet RUS 2/2017. Se det her.

Scanner måler leverens stivhed

Det er her, ostescanneren kommer ind i billedet, forklarer Maja Thiele.

Det er en ultralydsscanner, der måler stivheden i leveren efter samme princip, som når en ostehandler vil finde ud af, hvor moden en ost er – uden at skære den over, som jo ødelægger skorpen og dermed ostens værdi.

– Ultralyden sætter osten i svingninger, og er osten umoden, dvs. stiv, vibrerer den hurtigt. Tanken er den samme med leveren. Den skal helst være som en fuldmoden brie – så blød og slasket som muligt. En stiv lever betyder, at der er arvæv – og jo mere arvæv, des dårligere fungerer den, siger Maja Thiele, som sammen med professor Alexander Krag på Odense Universitetshospital skrev ph.d. ud fra rationalet: Lad os se, om tidlige stadier af skrumpelever pga. alkohol kan måles med en stivhedsscanner, og om resultaterne er pålidelige.

Det meget korte svar på tre års forskning og et studie med 200 deltagere er: Ja, det kan godt lade sig gøre.

Leveren kan blive rask igen

Men hvorfor ikke bare tage vævsprøver eller blodprøver for at konstatere det samme?
– Det er der flere forklaringer på: Hele pointen er, at vi gerne vil undersøge folk, som ser helt ’normale’ ud – ikke dem, hvor vi allerede, når de kommer ind ad døren, kan se, at de er syge. For pointen er som sagt, at folk ikke mærker deres lever, før det er for sent. Og man tager ikke vævs- eller blodprøver på patienter uden mistanke om skrumpelever. Men man kan godt scanne deres lever.

For den anden pointe er, fortsætter Maja Thiele, at vævsprøver er anderledes ressourcekrævende end en scanning. – Vævsprøver kræver både mere tid og personale, mens en stivhedsscanning kan laves på fem minutter og er i øvrigt også meget mindre ubehagelig. Og det tredje svar er, ifølge Maja Thiele, at arvæv som følge af alkohol først kan konstateres i blodprøver, når leveren er meget dårlig. Inden da viser prøverne ikke noget.

– Derfor vil det give folk en falsk tryghed at få taget en blodprøve og få at vide, at deres levertal er fine. De kan sagtens have arvæv, som først kan konstateres måske ti år senere. Hvad er så gevinsten ved at opdage skrumpelever langt tidligere med stivhedsscanneren? – Det allervigtigste er, at patienten kan stoppe med at drikke og dermed stoppe den gift, som skader leveren og skaber arvæv. Og så kan leveren blive helt rask igen! Vi kan se, at nogle af dem, som har holdt 10-15 års pause med alkohol, har langt mindre arvæv. Finder vi folk tidligt nok, vil de leve lige så længe som andre – i hvert fald levermæssigt, siger Maja Thiele.

Alle kan få skrumpelever

Gælder det alle – både dem, der har et massivt overforbrug af alkohol og dem, der bare drikker lidt for meget rødvin?
– Ja! Alle, som drikker over de anbefalede genstandsgrænser, kan danne arvæv. Det er bare svært at forudsige, hvem der gør det. Nogle har en mere robust lever end andre, uden at vi ved hvorfor. Genetik er kun en lille del af forklaringen, siger Maja Thiele.

Leverstivhedsscanneren er nu i gang på OUH, hvor Maja Thiele og hendes kolleger har haft ’åben stivhedsscanning’ på afdelingen for medicinske mavetarmlidelser i et års tid nu. Hver dag er afdelingens Daghospital åbent for folk, som selv henvender sig for at få undersøgt deres lever for arvævsskade på grund af alkohol.

– Vi har foreløbig fundet begyndende skrumpelever hos 15 % af de mennesker, vi har haft igennem ’åben stivhedsskanning’, og som gik rundt og troede, at deres lever var helt fin. Nu vil vi gerne scanne alle med et skadeligt forbrug af alkohol i hele Region Syddanmark for at få fat i så bredt et udsnit af befolkningen som muligt. Derfor har vi købt en mobil stivhedsscanner, som vi planlægger at tage ud på landevejene med fra efteråret.