Fra information til involvering: Betydningen af kommunikation kan ikke overvurderes