Artikler

n. Trine laver mad til hjemløse på værested.

Der er barskt bag facaden

Profil: Mange hjemløse får kun det ene måltid mad om dagen, som Trine Dahl Jensen serverer for dem. Hun vægter derfor både den ernæringsmæssige, sensoriske og kulturelle kvalitet.

Sådan passer du på dine knogler

Sådan passer du på dine knogler

At passe sine knogler med varieret kost og vægtbærende fysisk aktivitet kan hæmme afkalkningen og medvirke til at forebygge osteoporose.

Kæmp for knoglerne. Knogleskørhed kan give invaliderende brud.

Kæmp for knoglerne

Forebyggelse: Knogleskørhed kan give invaliderende brud på hofte, ryg, arme og ben. Risikoen kan mindskes ved at spise og leve, så man opbygger størst mulig knoglemasse, og behandlingen kan forbedres ved at screene borgere, der har haft et brud.

Du undgår den, du ikke stoler på: Tillidskrisen står i vejen for modernisering

Du undgår den, du ikke stoler på: Tillidskrisen står i vejen for modernisering

Uden tillid ingen løsninger, påpeger den canadiske ledelsesforsker Jonathan Darville. Han har ret, siger ledelseskonsulent fra HK og drømmer om at revitalisere tillidsreformen.

Forsker om god ledelse: Stimulerer kærlighedshormonet

Forskere om god ledelse: Stimulerer kærlighedshormonet

Viden om, hvordan hjernen fungerer er at godt afsæt for at få teams til at arbejde godt sammen – og til at fremelske den motivation, vi altid har med os, fortalte flere forskere på en af verdens største konferencer om ledelse.

De arbejder enten med dig eller mod dig

“De arbejder enten for dig eller mod dig”

I en tid, hvor alt konstant forandrer sig, bliver fleksible netværksorganisationer og decentrale teams vejen frem. Og lederne skal lære at bruge både personlig, social og strukturel motivation, hvis de vil have medarbejderne med ombord, siger amerikanske eksperter i forandringsledelse. 

Giv nu lederne lov til at lede, siger Kurt Klaudi Klausen, ledelsesekspert fra SDU

Giv nu lederne lov til at lede

Den offentlig sektor skal forbedres, mener regeringen, som har lanceret en ‘sammenhængsreform’ og nedsat en ledelseskommission. Ekspert i offentlig ledelse mener, at den helt store gevinst skal hentes hos medarbejderne og i samarbejdet på tværs af sektorer.

Udsatte børn og unges stemmer er tavse i debatten

Folkemøde: Udsatte børn og unges stemmer er tavse i socialdebatten

På Folkemødet 2017 arrangerer jeg sammen med journalist Kirsten Holm-Petersen en debat om, hvorfor udsatte børn og unge så sjældent optræder i medierne i sager om deres eget liv, fx deres anbringelse eller ”sag” i kommunen.

Løn er følsomt og skal håndteres med erfaring

Løn er følsomt og skal håndteres med erfaring

Det giver god mening, at man som leder skaber gennemsigtighed i processen om de lokale lønforhandlinger – og afstemmer forventninger med hver enkelt medarbejder på forhånd. Det er sekretariatschef Jette Delfs Clausens erfaring efter 29 år som leder.

Kompetencer i en digital fremtid

5 kompetencer, du som leder får brug for i en digital fremtid

Som leder skal du støtte medarbejderne i at øve sig i at reflektere, tænke kreativt, innovativt og kunne samarbejde i projekter. Det er kernekompetencer, som den digitale revolution vil kræve – og som I kan øve jer i sammen på arbejdspladsen.